Stilltiende, men ikke passiv

1. april 2005
Sosialantropolog Thera Mjaaland vil gjerne utfordre våre bilder fra de katastroferammede områdene i Eritrea og Etiopia. Kvinnene her er ikke kun ofre for krig, sult og et patriarkalsk system. Ser vi dem slik, underkjenner vi deres faktiske handlinger, erfaringer og kunnskap.

Hvordan Krohn Devold er mulig

8. mars 2004
Er kvinner mer fredlig innstilt enn menn? Deler av kvinnebevegelsen har ment det – og noen mener det fortsatt. For dem volder Kristin Krohn Devold hodebry. Vi har en kvinnelig forsvarsminister – og hun er ikke mindre krigersk enn sine mannlige forgjengere.

Publikasjoner

Forfatter(e):
Bæk, Sindre og Inger Skjelsbæk
Publisert: 2023
Forfatter(e):
Binningsbø, Helga Malmin & Ragnhild Nordås
Publisert: 2022
Forfatter(e):
Krause, Jana & Louise Olsson
Publisert: 2022
Forfatter(e):
Ingrid Vik Bakken & Galvard Buhaug
Publisert: 2021
Forfatter(e):
Skjelsbæk, Inger & Torunn Lise Tryggestad
Publisert: 2020
Forfatter(e):
Klugman, Jeni
Publisert: 2019
Forfatter(e):
Kolås, Åshild (ed.)
Publisert: 2019
Forfatter(e):
Rupesinghe, Natasja, Eli Stamnes & John Karlsrud
Publisert: 2019
Forfatter(e):
Olsson, Louise & Theodora-Ismene Gizelis
Publisert: 2019
Forfatter(e):
Graham, George et al.
Publisert: 2019
Forfatter(e):
Begikhani, Nazand, Wendelmoet Hamelink & Nerina Weiss
Publisert: 2018
Forfatter(e):
Østby, Gudrun, Henrik Urdal, Andreas Forø Tollefsen, Andreas Kotsadam, Ragnhild Belbo & Christin Ormhaug
Publisert: 2018
Forfatter(e):
Upreti, Bishnu Raj & Sharmila Shivakoti
Publisert: 2018
Forfatter(e):
Skjelsbæk, Inger
Publisert: 2018
Forfatter(e):
Demetriou, Olga and Maria Hadjipavlou
Publisert: 2018

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.