Hva er kjønnsperspektiver i samfunnssikkerhet?

Forskeren svarer

Hva er kjønnsperspektiver i samfunnssikkerhet?

Vi spør Odd Einar Falnes Olsen, professor i samfunnssikkerhet og krisehåndtering ved Universitetet i Stavanger.
– Kjønnsperspektiver er svært viktige i katastrofer, sier Odd Einar Falnes Olsen.

Odd Einar Falnes Olsen er professor i samfunnssikkerhet og krisehåndtering ved Universitetet i Stavanger. Olsens spesialområde er store humanitære kriser, som krig og naturkatastrofer. Han jobber også som nødhjelpsarbeider. 

– Hva forbinder du med kjønnsperspektiver i forskning?

– Hvor du står avgjør hva du ser. Kjønn er en viktig dimensjon i alle samfunn. Hvis du forsker eller jobber praktisk uten å interessere deg for kjønnsperspektiver, kan du aldri forstå helt hva som foregår.

– For meg gjør kjønnsperspektiver det mulig å forstå langt mer av samfunnets organisering. Dette er særlig viktig hvis du skal arbeide eller forske i samfunn eller sektorer der du ikke har de kulturelle kodene under huden.

– På hvilken måte kan kjønnsperspektiver være nyttig i ditt fagfelt?

– Kjønnsperspektiver er svært viktige i katastrofer. Kjønn påvirker hvem du er og rollene du får. Kvinner og menn, jenter og gutter, blir sårbare og ressurssterke på ulike måter i en kritisk situasjon. Dette er meget viktig for både praktiske beslutninger og analyser av prosesser i kriser. Slik blir det lettere å forstå de valgene folk tar i en kritisk situasjon og utvikle gode systemer for å håndtere store kriser. 

– ​​​​​​​Hvordan har du jobbet med kjønnsperspektiver i din forskning?

– Jeg kjenner ikke hele spekteret av teorier om kjønn og samfunn. Men jeg har for eksempel brukt teorier om hvordan ulykker oppstår i organisasjoner for å forstå hvorfor voldtekter kan skje i en flyktningeleir. Selv om alle som finansierer hjelpen eller arbeider i leiren er meget motivert for å forhindre voldtekter, skjer det likevel.

– ​​​​​​​Hvilke fag kunne i større grad hatt et kjønnsperspektiv?

– Alle fag, og særlig samfunnsfag og humanistiske fag. Som gammel ingeniør som stort sett har arbeidet i samfunnsfag, vet jeg at kjønnsperspektiver også kan være nyttig i alt fra teknisk design til byplanlegging. Men alt til sin tid. Det avhenger av problemstillingene om kjønnsperspektiver er relevante å trekke inn.