Forskeren svarer

Hva er kjønnsperspektiver i samfunnssikkerhet?

Vi spør Odd Einar Falnes Olsen, professor i samfunnssikkerhet og krisehåndtering ved Universitetet i Stavanger.
– Kjønnsperspektiver er svært viktige i katastrofer, sier Odd Einar Falnes Olsen. Foto: Leiv Gunnar Lie/UiS

Odd Einar Falnes Olsen er professor i samfunnssikkerhet og krisehåndtering ved Universitetet i Stavanger. Olsens spesialområde er store humanitære kriser, som krig og naturkatastrofer. Han jobber også som nødhjelpsarbeider. 

– Hva forbinder du med kjønnsperspektiver i forskning?

– Hvor du står avgjør hva du ser. Kjønn er en viktig dimensjon i alle samfunn. Hvis du forsker eller jobber praktisk uten å interessere deg for kjønnsperspektiver, kan du aldri forstå helt hva som foregår.

– For meg gjør kjønnsperspektiver det mulig å forstå langt mer av samfunnets organisering. Dette er særlig viktig hvis du skal arbeide eller forske i samfunn eller sektorer der du ikke har de kulturelle kodene under huden.

– På hvilken måte kan kjønnsperspektiver være nyttig i ditt fagfelt?

– Kjønnsperspektiver er svært viktige i katastrofer. Kjønn påvirker hvem du er og rollene du får. Kvinner og menn, jenter og gutter, blir sårbare og ressurssterke på ulike måter i en kritisk situasjon. Dette er meget viktig for både praktiske beslutninger og analyser av prosesser i kriser. Slik blir det lettere å forstå de valgene folk tar i en kritisk situasjon og utvikle gode systemer for å håndtere store kriser. 

– ​​​​​​​Hvordan har du jobbet med kjønnsperspektiver i din forskning?

– Jeg kjenner ikke hele spekteret av teorier om kjønn og samfunn. Men jeg har for eksempel brukt teorier om hvordan ulykker oppstår i organisasjoner for å forstå hvorfor voldtekter kan skje i en flyktningeleir. Selv om alle som finansierer hjelpen eller arbeider i leiren er meget motivert for å forhindre voldtekter, skjer det likevel.

– ​​​​​​​Hvilke fag kunne i større grad hatt et kjønnsperspektiv?

– Alle fag, og særlig samfunnsfag og humanistiske fag. Som gammel ingeniør som stort sett har arbeidet i samfunnsfag, vet jeg at kjønnsperspektiver også kan være nyttig i alt fra teknisk design til byplanlegging. Men alt til sin tid. Det avhenger av problemstillingene om kjønnsperspektiver er relevante å trekke inn. 

Kjønnsperspektiver i forskning

Forskningsrådet og EU vil at forskere skal integrere kjønnsperspektiver i forskning der det er relevant. Det skal øke sjansen for forskningsfinansiering. Men hva er kjønnsperspektiver? Når er det relevant? Hvorfor er det viktig? Og hvordan skal man få det til? 

Kilden kjønnsforskning.no spør forskere fra ulike fagfelt om hva de forbinder med kjønnsperspektiver, hvordan slike perspektiver kan være nyttig og hvordan de selv har jobbet med det.

Denne serien er en del av prosjektet Integrering av kjønnsperspektiver i forskning

Se også Forskningsrådets policy om Kjønnsbalanse og kjønnsperspektiver i forskning og innovasjon.

Les alle svarene fra forskerne

Siste saker

Kalender

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.