Kjønnsavdelingen #24 – Arbeiderklassemannen

Har utdannings- og likestillingsrevolusjonen strippet arbeiderklassemenn for status? spør programlederne i den 24. episoden av Kjønnsavdelingen.

– Kven drap Germaine?

Seksualitet og makt i «Kunsten å myrde» av Cora Sandel

Herskap og tjenestefolk – og au pairer

Den gang het det tjenestejenter, i dag er vi mer vant til å høre om au pairer. Men historien om tjenestejenter for 200 år siden er like aktuell i dagens transnasjonale arbeidsmarked.

Ein veltrena kropp gir menn fortrinn i karrieren

Lisa M. B. Sølvberg intervjua ti norske overklassemenn om kropp, ernæring og fysisk aktivitet. Ho meiner leiarar sitt syn på trening kan påverke kven dei tilset.

Kjønnsavdelingen 8 – Likestilling på universitetet: Kjønn, klasse eller karakterer?

Trenger en mann en mannlig psykolog? Er det et problem når en utdanning er dominert av kvinner? Episode 8 av kjønnsavdelingen handler om kjønn i utdanning og yrkesvalg.

Kvinner med lav utdanning dør oftere av brystkreft

Det norske helsevesenet skal ha lik behandling for alle. Men bedre diagnostikk og behandling har kommet kvinner med høy utdanning mest til gode, mener forsker.

I kultureliten: Bare menn får lønnsgevinst av bachelor- eller mastergrad

Kvinner og menn i kultureliten får ikke samme uttelling for høyere utdanning: Kvinnene tjener bare på å ha doktorgrad, mennene tjener også på bachelor- eller mastergrad.

«Årets artikkel» handler om finanselitens kjønnsstereotype familieliv

Finanselitens profittjag og kjønnsstereotype måte å organisere familielivet på, kan si oss noe om hvorfor mammabloggene florerer, og hvorfor vi er så tiltrukket av paradisiske spa-opplevelser, mener Helene Aarseth.

Kvite damer til å passe barn, brune damer til å vaske klede og hus

Den kvite europeiske au pairen med middelklassebakgrunn opplevde ei klassereise nedover i Noreg. Ho lurte på kvifor vertsfamilien ikkje skaffa seg ein filippinar, når det var hushjelp dei ville ha.

Kritisk til ukritisk pappapermforskning

Det finnes mange veier til likestilling i familien. Det mister vi av syne om vi kun fokuserer på fedrekvoten, mener forskere.

Klassebakgrunn påvirker kvinners sykefravær

Å være mor og arbeidstaker er tyngre for kvinner i arbeiderklassen enn i middelklassen, viser ny studie.

Ser på au pair-ordninga som u-hjelp

Norske familiar med au pair meiner dei gir kvinner frå fattige land ei betre framtid.

Hjemmeværende elitemødre produserer samfunnets vinnere

De jobbet i finansbransjen i London, men hoppet av karrieren og ble mamma på heltid i Norge. Vel å merke for å være sammen med barna, ikke for å stelle hus og mann.

Surrogati lager hierarki mellom ulike typer morsroller

Ulike typer kvinner utfører de ulike typene morsroller som surrogatipraksisen skaper. De privilegerte blir de sosiale mødrene, de underpriviligerte står for egg og graviditet, ifølge svensk forsker.

Publikasjoner

Forfatter(e):
Teigen, Mari, Arnfinn H. Midtbøen & Rune Karlsen
Publisert:
Forfatter(e):
Eriksen, Ingunn Marie og Patrick Lie Andersen
Publisert:
Forfatter(e):
Sølvberg, Lisa M. B. og Vegard Jarness
Publisert:
Forfatter(e):
Cools, Sara, Pål Schøne og Marte Strøm
Publisert:
Forfatter(e):
Seehuus, Sara og Liza Reisel
Publisert:

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.