Om Kilden

På våre nettsider kan du finne kunnskapsgrunnlaget du trenger for å utvikle alt fra skolepresentasjonen og masteroppgaven, til ny politikk eller innovative tjenester forankret i forskning med kjønnsperspektiver. Vi formidler på mange måter. I tillegg til å drive et uavhengig nyhetsmagasin om forskning, arrangerer vi seminarer og debatter, lager kunnskapsoppsummeringer, utvikler og drifter nettsteder – gjerne i samarbeid med andre.

Vi samarbeider med forskningsmiljøer og interesseorganisasjoner fra hele landet, og har et bredt nordisk og europeisk nettverk.

Kilden ble etablert av Norges forskningsråd i 1998 som Kvinne- og kjønnsforskningens InformasjonsLinje og Dokumentasjonsenhet i Norge (KILDEN). I dag er vi en faglig uavhengig enhet som er administrativt underlagt Forskningsrådet. Vi er sju fast ansatte.

Les Kildens mandat her.

Nettstedet kjønnsforskning.no

kjønnsforskning.no finner du oversikt over fagmiljøer, studietilbud og annen akademisk aktivitet innenfor kjønnsforskningsfeltet i Norge.

Les: Hva er kjønnsforskning?

Nyhetsmagasinet

Nyhetsmagasinet er en uavhengig nettavis med grundig forskningsjournalistikk om kjønn og likestilling. Vi skriver om forskningsresultater, forskningspolitikk og bruk av forskning. Vi dekker mange forskjellige fagfelt og temaer, så lenge det handler om kjønn eller har et kjønnsperspektiv. Vi tar også inn debattinnlegg og kronikker.

Nyhetsmagasinet følger Redaktørplakaten og Vær varsom-plakaten og er med i Fagpressen. Redaksjonen består av ansvarlig redaktør Linda Marie Rustad og forskningsjournalist Susanne Dietrichson. Her kan du lese Nyhetsmagasinets formål.

Tidsskrift for kjønnsforskning

Et tverrfaglig, vitenskapelig tidsskrift som kommer ut fire ganger i året. Tidsskriftet publiserer fagfellevurderte artikler, og kommentarer, debattinnlegg og bokanmeldelser. Det er innplassert på nivå 1 i det norske publiseringssystemet.

Kilden utgir Tidsskrift for kjønnsforskning i samarbeid med Universitetsforlaget, og med støtte fra Norges forskningsråd. Tidsskriftet er medlem i Norsk Tidsskriftforening.

Kvinnehistorie.no

Vi har utviklet ulike kvinnehistoriske nettsider og samlet dem i portalen kvinnehistorie.no. Her kan du lese om hvordan kvinner fikk stemmerett, om kampen for selvbestemt abort, om de første kvinnene på universitetet, med mer.

Det er behov for flere historiske kilder om kvinners liv og bidrag til samfunnsutviklingen. Vi jobber for at flere historiske kilder skal bli tilgjengelige for forskere, blant annet gjennom samarbeid med aktører som Kvinnemuseet på Kongsvinger, Nasjonalbiblioteket, med flere.

Kifinfo.no

Det fremste nettstedet om kjønnsbalanse og mangfold i akademia i Norge. Kilden har utviklet og driftet kifinfo på oppdrag fra Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning siden 2005. Komiteen er utpekt av Kunnskapsdepartementet. På kifinfo finner du nyhetssaker, statistikk og andre ressurser om kjønnsbalanse og etnisk mangfold.

Vår kompetanse

Kilden tar på seg små og store oppdrag innenfor fagfeltet kjønn og likestilling. Vi samarbeider med lokale, nasjonale og internasjonale aktører. Vi har kompetanse innenfor:

 • forskningsjournalistikk
 • kjønnsperspektiver i forskning
 • kjønnsbalanse i forskning
 • integrering av kjønn og likestilling i forskning og akademia
 • utvikling og drift av nettsteder
 • kommunikasjonsrådgivning, spesielt innenfor forskningskommunikasjon
 • gjennomføring og markedsføring av faglige arrangementer
 • informasjonsarbeid og utvikling av informasjonsmateriell
 • sosiale medier
 • kunnskapsoppsummeringer, faktaark og rapporter
 • kursing i forskningsjournalistikk og normkritisk kommunikasjon

Oversikt over prosjekter.

Internasjonalt arbeid

Kildens engelske navn er Kilden genderresearch.no. Vi oversetter et utvalg nyhetssaker til engelsk og formidler norsk og nordisk forskning om kjønn gjennom sosiale medier.

Kilden deltar i europeiske prosjekter og nettverk. Vi er medlem i ATGENDER - The European Association for Gender Research, Education and Documentation og WINE - Women’s Information Network of Europe. Vi er observatør i RINGS - The International Research Association of Institutions of Advanced Gender Studies.

Vi deltar i GENDER-NETPlus og Gender Equality Academy, begge prosjekter finansiert av EU-kommisjonens forskningsprogram Horisont 2020.

Direktør for Kilden kjønnsforskning.no Linda Marie Rustad er medlem i EU-kommisjonens ekspertgruppe for prosjektet Gendered Innovations.

Personvern

Les mer om hvordan Kilden behandler personopplysninger i vår personvernerklæring.

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.