Nye publikasjoner

Forfatter(e):
Høgestøl, Sofie A. E.,Anna Andersson og Anne Christine Lie
Publisert:
2018
Forfatter(e):
Sørensen, Niels Ulrik, Mette Pless, Noe Mi Katznelson og Mette Lykke Nielsen
Publisert:
2017
Forfatter(e):
Hansson, Heidi and Anka Ryall
Publisert:
2017
Forfatter(e):
Nielsen, Mathias Wullum, Jens Peter Andersen, Londa Schiebinger and Jesper W. Schneider
Publisert:
2017