Norden

Norden

Tidsskrift for kjønnsforskning
05. mai 2017
Finland er best på likestilling i Norden, men det er ikke på grunn av kvotering. Den nordiske likestillingsmodellen handler om resultater, ikke om politikk, mener Mari Teigen og Hege Skjeie.

Publikasjoner

Forfatter(e):
Skilbrei, Mai-Len and Charlotta Holmström
Publisert:
2017