Kjønnsavdelingen

Kjønnsavdelingen

En podkast om kjønn og likestilling. Vi inviterer samfunnsdebattanter og kjønnsforskere til å diskutere aktuelle likestillingsutfordringer.

Hva er dagens store likestillingsutfordringer? Og hvordan kan vi løse dem? I 1995 samlet den globale kvinnebevegelsen seg til FNs fjerde kvinnekonferanse i Beijing. Resultatet av konferansen var Beijingplattformen, en liste over tolv områder hvor en ekstra innsats var nødvendig for å komme nærmere likestilling mellom menn og kvinner.

I 2017, 24 år senere, er det fortsatt store utfordringer som gjenstår. I Kjønnsavdelingen har vi valgt å fordype oss i temaene fra Beijingplattformen. I hver episode svarer kjønnsforskere på spørsmål om problemstillinger innenfor områdene, og aktuelle navn fra samfunnsdebatten diskuterer erfaringer og løsninger.


Sesong 2 - Høsten 2017

Høstens episoder av Kjønnsavdelingen tar for seg likestillingsutfordringer knyttet til temaene politisk deltagelse, økonomi, krig, miljø og klima, utdanning og integrering av likestilling.

Kommer snart:

Debatt: Hva skjer med likestillingen når arbeidslivet digitaliseres?

Det kjønnsdelte arbeidsmarkedet er en av de store likestillingsutfordringene i Norge. Men hva skjer når robotene kommer? Vil menn blir overflødige i tekniske yrker og strømme til helsesektoren? Vil arbeidslivet styres av mobilapper, og arbeidsmiljøloven satt på sidelinjen?

Under Arendalsuka stilte Tore Tennøe fra Teknologirådet, Eli Gunhild By fra Norsk Sykepleierforbund, Julie Lødrup fra LO og Kjell Hugvik fra NAV til debatt om likestillingsutfordringen i framtidas arbeidsliv. Marie Simonsen leder debatten.

 


Sesong 1 - Våren 2017


Foto: Anne Valeur

Kjønnsavdelingens første sesong var et samarbeid mellom Kilden kjønnsforskning.no og Agenda Magasin.

Mari Lilleslåtten og Madeleine Schultz inviterte kjønnsforskere og samfunnsdebattanter til å fordype seg i seks temaer fra Beijingplattformen og Nordiskt Forum 2014: Voldtekt, media, velferd, helse, migrasjon og kvinnebevegelsens organisering.

Produksjonen var støttet av Fritt Ord. 

Bonusepisode! Fra Beijing til 2017

Resultatet fra FNs fjerde kvinnekonferanse var en liste over tolv store likestillingsutfordringer. I 2014 samlet nordisk kvinnebevegelse seg i Malmø og utarbeidet en oppdatert liste over feministiske krav. I bonusepisoden får vi besøk av Lise Christensen, som var på kvinnekonferansen i Beijing i 1995, og Sofia Srour, skribent, jusstudent og ung feminist. Vi spør: hva har endret seg siden 1995, og hva er dagens store likestillingsutfordringer?

Episode 1 – Voldtekt

Voldtekt er et alvorlig samfunnsproblem i Norge, og en utfordring for å oppnå likestilling. I første episode av Kjønnsavdelingen forteller Andrea Voldum og June Holm om stiftelsen Vi tror deg, som skal tilby hjelp til voldtektsofre. Line Kolstad Rødseth, kjent fra dokumentarfilmen Stolt av deg, forteller om sine erfaringer med å ta en voldtektssak til retten. Og, juristen Ragnhild Hennum og kjønnsforsker Anne Bitsch diskuterer hvordan man behandler voldtekt i det norske rettssystemet.

Episode 2 – Media

Hvordan fremstilles kvinner og menn i norske medier? Og hvem har definisjonsmakta? I andre episode av Kjønnsavdelingen utforsker vi likestillingsutfordringene i media. Medieforsker Elisabeth Eide forklarer kjønnsforskjellene i media, mens Aina Landsverk Hagen forteller om sin forskning på netthets av journalister og bloggere. Marta Breen og Ronja Perez Møystad deler sine erfaringer som feministiske stemmer i offentligheten, og leder i Skeiv Verden Nora Mehsen kritiserer et blendahvitt og heteronormativt mediebilde.

Episode 3 – Velferd på spill

Det kjønnsdelte arbeidsmarkedet er en av de viktigste likestillingsutfordringene i Norge. Hvorfor har kvinner endt opp med ansvaret for velferdsstatens ressursutfordringer, og hva gjør det med sykepleieryrket? I tredje episode av Kjønnsavdelingen snakker vi om omsorgsarbeid og velferdsstatens ansvar. Forskerne Halvard Vike og Julia Orupabo forteller om kvinnedominansen i sykepleieryrket og velferdsstatens utfordringer i møte med fremtiden. Komiker og sykepleier Lars Berrum og leder i Norsk Sykepleierforbund Eli By diskuterer mannemangel, deltidsstillinger og løsningene for helsesektoren.

Episode 4 – Kropp og helse

Fjerde episode handler om kropp! Hva vet du egentlig om kvinners underliv? Eller om kvinnehjertet? Vi snakker med forskerne Eva Gerdts og Gunn Engelsrud om kjønn i helseforskning, og spør hvorfor kvinners kropper har blitt nedprioritert innen medisinsk forskning. Nina Brochmann snakker om sin bok Gleden med skjeden, diskuterer hvilket kroppsfokus som dominerer media med samfunnsdebattant Susanne Kaluza. I tillegg kommer Luca Dalen Espseth for å snakke om transpersoners helseutfordringer. 

Episode 5 - Migrasjon

Er kvinner på flukt mer utsatt enn menn? Og er innvandring en trussel mot norsk likestilling? Femte episode tar for seg de kjønnede aspektene ved migrasjon. Safia Abdi Haase forteller om sin flukt fra Somalia til Norge, og om sitt syn på integrering, mens Leila Langdalen fra ROSA-prosjektet svarer på spørsmål om prostitusjon og trafficking. Silje Vatne Pettersen fra Statistisk Sentralbyrå og forsker Marjan Nadim kommer for å snakke om hvordan det står til med likestilling blant norske innvandrere, og sosialantropolog og kjønnsforsker Christine Jacobsen tar for seg ideene om «de ulikestilte migrantene» og homonasjonalismen hun mener at preger norsk debatt om innvandrere og muslimer.

Episode 6 – Feminisme før og nå

I sesongens siste episode snakker vi om feminisme og kvinnekamp. Historiker Trine Rogg Korsvik forteller om 1970-tallets Kvinnefronten og Nyfeminister og deres viktigste kampsaker. Medieforsker Synnøve Skarsbø Lindtner har studert det feministiske ukebladet Sirene, som ble elsket og utskjelt gjennom 70-tallet. Samfunnsdebattant Nancy Herz, FETT-redaktør Hedda Lingaas Fossum og tidligere Sirene-redaktør Astrid Brekken diskuterer forskjellene mellom feminisme før og nå.


Følg Kjønnsavdelingen på SoundcloudiTunes, Facebook og Instagram.

Du finner Kjønnsavdelingen i podkastappen på din telefon, f.eks. «Podkaster» på i Phone, «Stitcher», «Acast», «Beyondpod», «Pocketcast» e.l. på Android-telefoner.