Kjønnsavdelingen

Kjønnsavdelingen

En podkast om kjønn og likestilling. Vi inviterer samfunnsdebattanter og kjønnsforskere til å diskutere aktuelle utfordringer i et kjønnsperspektiv.

Du finner Kjønnsavdelingen i podkastappen på din telefon, f.eks. «Podkaster» på iPhone, Spotify, «Stitcher», «Acast», «Beyondpod», «Pocketcast» e.l. på Android-telefoner.

 


Våren 2018

Nye episoder kommer i mars. Vi har fått støtte fra Fritt Ord til en serie episoder om kjønn og likestilling, og vil se på fremskritt, utvikling og eventuelle tilbakeslag innen åtte ulike temaer. 


Episode 1-12: Likestillingsutfordringer

Hva er dagens store likestillingsutfordringer? Og hvordan kan vi løse dem? I 1995 samlet den globale kvinnebevegelsen seg til FNs fjerde kvinnekonferanse i Beijing. Resultatet av konferansen var Beijingplattformen, en liste over tolv områder hvor en ekstra innsats var nødvendig for å komme nærmere likestilling mellom menn og kvinner.

I Kjønnsavdelingen har vi valgt å fordype oss i temaene fra Beijingplattformen. I hver episode svarer kjønnsforskere på spørsmål om problemstillinger innenfor områdene, og aktuelle navn fra samfunnsdebatten diskuterer erfaringer og løsninger.

Høsten 2017

Sesong 2 av Kjønnsavdelingens serie med likestillingsutfordringer. Seks episoder tar opp likestillingsutfordringer knyttet til temaene politisk deltagelse, økonomi, krig, miljø og klima, utdanning og integrering av likestilling. I tillegg kommer Kildens arrangementer som bonus-episoder.

Episode 12 - Hvem tar ansvar for likestillingen?

Alle vil ha likestilling, men hvem har ansvar for at vi får det? I episode 12 snakker vi med Bjørn Lescher-Nuland fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), og Thomas Walle fra likestillingsutvalget. De forklarer oss hvordan politikere og byråkrater styrer norsk likestillingspolitikk. Hva er egentlig likestillingsintegrering, hva prioriteres og hvem gjør hva? Les mer.

Episode 11 - Klimakamp + likestilling = sant?

Hva har klimaendringer med likestilling å gjøre? Og er kvinner mer miljøvennlige enn menn? I episode 11 spør vi hva som er viktigst av likestilling og miljøet – og om vi må velge! Malin Jacob fra bloggen Grønne jenter forteller om feministiske miljøstrategier, Bodil Maal fra Norad påpeker kjønnsperspektivet i de globale klimautfordringene, og kjønnsforsker Agnes Bolsø gir en innføring i økofeminismen og likestillingsfellene i grønne fremtidsvisjoner. Les mer.

Episode 10 - Økonomi: Deltidsfella, tidsklemma og ulønna omsorgsarbeid

Kvinner tjener 88 prosent av mennenes lønn. I tillegg jobber mange kvinner deltid, og ender som økonomiske tapere når pensjonen skal utbetales. Hva skyldes den økonomiske ulikestillingen? Vi snakker med samfunnsøkonom Sara Cools og Julie Lødrup fra LO om lønn, pensjon, pappapermisjon og kjønnsforskjeller i det norske arbeidslivet. Sosiolog og kjønnsforsker Helene Aarseth diskuterer økonomiens rolle i kjønnsforskning, og forklarer hvorfor feminismen er anti-kapitalistisk. Les mer.

Episode 9 - Kjønn i krig og konflikt

Hvordan rammes kvinner og menn av krig? Og hva gjør forestillinger om kjønn med hvordan vi ser på krigerske kvinner? I episode 9 av Kjønnsavdelingen snakker vi med fredsforsker Inger Skjelsbæk om kjønn og krig. Hun forklarer hvordan voldtekt har blitt brukt som en krigsstrategi, og vi spør henne om likestilling i forsvaret kan gi mindre krig. Åsne Seierstad og Ester Strømmen diskuterer om kvinner som slutter seg til IS i Syria er hjernevaskede jihadbruder eller motiverte fremmedkrigere. Les mer. 

Episode 8 - Likestilling på universitetet: Kjønn, klasse eller karakterer?

Kvinneandelen i høyere utdanning har gått fra 0 til 61 prosent på 135 år. Damenes inntog i høyere utdanning er en del av den norske likestillingsrevolusjonen. Men samtidig som kvinner inntar tidligere mannsbastioner som juss, medisin og psykologi, velger også mange ungdommer yrker i tråd med gamle kjønnsstereotypier. Vi snakker med Reidar Jessen om kjønnsubalanse på psykologutdanningen og forslagene om kjønnspoeng for å rekruttere menn. Sosiolog Liza Reisel forklarer hva kjønn og sosial bakgrunn betyr for ungdoms utdanningsvalg. Les mer.

Episode 7 - Valg og politikk: Hvordan stemme for likestilling?

Etter Stortingsvalget 2017 ligger det an til å bli oppunder 45 % kvinnelige politikere på Stortinget. I episoden om politikk og valg spør vi valgforsker Johannes Bergh og likestillingsforsker Cathrine Holst om kvinnelige politikere gir god likestillingspolitikk. Gudrun Schyman forteller hvorfor hun startet partiet Feministisk Initiativ, og Beatrice Halsaa og Mina Adampour diskuterer hvorfor offentlige debatt om minoritetskvinner bare handler om sosial kontroll og tvangsekteskap. Les mer.

Bonus: Debatt - Hva skjer med likestillingen når arbeidslivet digitaliseres?

Det kjønnsdelte arbeidsmarkedet er en av de store likestillingsutfordringene i Norge. Men hva skjer når robotene kommer? Vil menn blir overflødige i tekniske yrker og strømme til helsesektoren? Vil arbeidslivet styres av mobilapper, og arbeidsmiljøloven satt på sidelinjen?

Under Arendalsuka stilte Tore Tennøe fra Teknologirådet, Eli Gunhild By fra Norsk Sykepleierforbund, Julie Lødrup fra LO og Kjell Hugvik fra NAV til debatt om likestillingsutfordringen i framtidas arbeidsliv. Marie Simonsen leder debatten. Les mer.

 


Våren 2017


Foto: Anne Valeur

Kjønnsavdelingens første sesong var et samarbeid mellom Kilden kjønnsforskning.no og Agenda Magasin.

Mari Lilleslåtten og Madeleine Schultz inviterte kjønnsforskere og samfunnsdebattanter til å fordype seg i seks temaer fra Beijingplattformen og Nordiskt Forum 2014: Voldtekt, media, velferd, helse, migrasjon og kvinnebevegelsens organisering.

Produksjonen var støttet av Fritt Ord. 

Bonusepisode! Fra Beijing til 2017

Resultatet fra FNs fjerde kvinnekonferanse var en liste over tolv store likestillingsutfordringer. I 2014 samlet nordisk kvinnebevegelse seg i Malmø og utarbeidet en oppdatert liste over feministiske krav. I bonusepisoden får vi besøk av Lise Christensen, som var på kvinnekonferansen i Beijing i 1995, og Sofia Srour, skribent, jusstudent og ung feminist. Vi spør: hva har endret seg siden 1995, og hva er dagens store likestillingsutfordringer? Les mer.

Episode 1 – Voldtekt

Voldtekt er et alvorlig samfunnsproblem i Norge, og en utfordring for å oppnå likestilling. I første episode av Kjønnsavdelingen forteller Andrea Voldum og June Holm om stiftelsen Vi tror deg, som skal tilby hjelp til voldtektsofre. Line Kolstad Rødseth, kjent fra dokumentarfilmen Stolt av deg, forteller om sine erfaringer med å ta en voldtektssak til retten. Og, juristen Ragnhild Hennum og kjønnsforsker Anne Bitsch diskuterer hvordan man behandler voldtekt i det norske rettssystemet. Les mer.

Episode 2 – Media

Hvordan fremstilles kvinner og menn i norske medier? Og hvem har definisjonsmakta? I andre episode av Kjønnsavdelingen utforsker vi likestillingsutfordringene i media. Medieforsker Elisabeth Eide forklarer kjønnsforskjellene i media, mens Aina Landsverk Hagen forteller om sin forskning på netthets av journalister og bloggere. Marta Breen og Ronja Perez Møystad deler sine erfaringer som feministiske stemmer i offentligheten, og leder i Skeiv Verden Nora Mehsen kritiserer et blendahvitt og heteronormativt mediebilde. Les mer.

Episode 3 – Velferd på spill

Det kjønnsdelte arbeidsmarkedet er en av de viktigste likestillingsutfordringene i Norge. Hvorfor har kvinner endt opp med ansvaret for velferdsstatens ressursutfordringer, og hva gjør det med sykepleieryrket? I tredje episode av Kjønnsavdelingen snakker vi om omsorgsarbeid og velferdsstatens ansvar. Forskerne Halvard Vike og Julia Orupabo forteller om kvinnedominansen i sykepleieryrket og velferdsstatens utfordringer i møte med fremtiden. Komiker og sykepleier Lars Berrum og leder i Norsk Sykepleierforbund Eli By diskuterer mannemangel, deltidsstillinger og løsningene for helsesektoren. Les mer.

Episode 4 – Kropp og helse

Fjerde episode handler om kropp! Hva vet du egentlig om kvinners underliv? Eller om kvinnehjertet? Vi snakker med forskerne Eva Gerdts og Gunn Engelsrud om kjønn i helseforskning, og spør hvorfor kvinners kropper har blitt nedprioritert innen medisinsk forskning. Nina Brochmann snakker om sin bok Gleden med skjeden, diskuterer hvilket kroppsfokus som dominerer media med samfunnsdebattant Susanne Kaluza. I tillegg kommer Luca Dalen Espseth for å snakke om transpersoners helseutfordringer. Les mer. 

Episode 5 - Migrasjon

Er kvinner på flukt mer utsatt enn menn? Og er innvandring en trussel mot norsk likestilling? Femte episode tar for seg de kjønnede aspektene ved migrasjon. Safia Abdi Haase forteller om sin flukt fra Somalia til Norge, og om sitt syn på integrering, mens Leila Langdalen fra ROSA-prosjektet svarer på spørsmål om prostitusjon og trafficking. Silje Vatne Pettersen fra Statistisk Sentralbyrå og forsker Marjan Nadim kommer for å snakke om hvordan det står til med likestilling blant norske innvandrere, og sosialantropolog og kjønnsforsker Christine Jacobsen tar for seg ideene om «de ulikestilte migrantene» og homonasjonalismen hun mener at preger norsk debatt om innvandrere og muslimer. Les mer.

Episode 6 – Feminisme før og nå

I sesongens siste episode snakker vi om feminisme og kvinnekamp. Historiker Trine Rogg Korsvik forteller om 1970-tallets Kvinnefronten og Nyfeminister og deres viktigste kampsaker. Medieforsker Synnøve Skarsbø Lindtner har studert det feministiske ukebladet Sirene, som ble elsket og utskjelt gjennom 70-tallet. Samfunnsdebattant Nancy Herz, FETT-redaktør Hedda Lingaas Fossum og tidligere Sirene-redaktør Astrid Brekken diskuterer forskjellene mellom feminisme før og nå. Les mer.


Følg Kjønnsavdelingen på SpotifySoundcloudiTunes, Facebook og Instagram.

Du finner Kjønnsavdelingen i podkastappen på din telefon, f.eks. «Podkaster» på iPhone, Spotify, «Stitcher», «Acast», «Beyondpod», «Pocketcast» e.l. på Android-telefoner.