Kjønnsavdelingen

Kjønnsavdelingen


Foto: Anne Valeur

En podkast om kjønn og likestilling fra Kilden kjønnsforskning.no og Agenda Magasin. I podkasten inviteres samfunnsdebattanter og kjønnsforskere til å diskutere aktuelle likestillingsutfordringer.

Hva er dagens store likestillingsutfordringer? Og hvordan kan vi løse dem? I 1995 samlet den globale kvinnebevegelsen seg til FNs fjerde kvinnekonferanse i Beijing. Resultatet av konferansen var Beijingplattformen, en liste over tolv områder hvor en ekstra innsats var nødvendig for å komme nærmere likestilling mellom menn og kvinner.

I 2017, 24 år senere, er det fortsatt store utfordringer som gjenstår. I Kjønnsavdelingen har vi valgt å fordype oss i seks temaer: Voldtekt, media, velferd, helse, migrasjon og kvinnebevegelsens organisering. I hver episode svarer kjønnsforskere på spørsmål om problemstillinger innenfor områdene, og aktuelle navn fra samfunnsdebatten diskuterer erfaringer og løsninger.

Prosjektet er støttet av Fritt Ord.


Episode 1 – Voldtekt

Voldtekt er et alvorlig samfunnsproblem i Norge, og en utfordring for å oppnå likestilling. I første episode av Kjønnsavdelingen forteller Andrea Voldum og June Holm om stiftelsen Vi tror deg, som skal tilby hjelp til voldtektsofre. Line Kolstad Rødseth, kjent fra dokumentarfilmen Stolt av deg, forteller om sine erfaringer med å ta en voldtektssak til retten. Og, juristen Ragnhild Hennum og kjønnsforsker Anne Bitsch diskuterer hvordan man behandler voldtekt i det norske rettssystemet.

Les mer og hør episoden: Kjønnsavdelingen episode 1: Voldtekt

Episode 2 – Media

Hvordan fremstilles kvinner og menn i norske medier? Og hvem har definisjonsmakta? I andre episode av Kjønnsavdelingen utforsker vi likestillingsutfordringene i media. Medieforsker Elisabeth Eide forklarer kjønnsforskjellene i media, mens Aina Landsverk Hagen forteller om sin forskning på netthets av journalister og bloggere. Marta Breen og Ronja Perez Møystad deler sine erfaringer som feministiske stemmer i offentligheten, og leder i Skeiv Verden Nora Mehsen kritiserer et blendahvitt og heteronormativt mediebilde.

Les mer og hør episoden: Kjønnsavdelingen episode 2: Media

Episode 3 – Velferd på spill

Det kjønnsdelte arbeidsmarkedet er en av de viktigste likestillingsutfordringene i Norge. Hvorfor har kvinner endt opp med ansvaret for velferdsstatens ressursutfordringer, og hva gjør det med sykepleieryrket? I tredje episode av Kjønnsavdelingen snakker vi om omsorgsarbeid og velferdsstatens ansvar. Forskerne Halvard Vike og Julia Orupabo forteller om kvinnedominansen i sykepleieryrket og velferdsstatens utfordringer i møte med fremtiden. Komiker og sykepleier Lars Berrum og leder i Norsk Sykepleierforbund Eli By diskuterer mannemangel, deltidsstillinger og løsningene for helsesektoren.

Les mer og hør episoden: Kjønnsavdelingen episode 3 – Velferd på spill

Episode 4 – Kropp og helse

Fjerde episode handler om kropp! Hva vet du egentlig om kvinners underliv? Eller om kvinnehjertet? Vi snakker med forskerne Eva Gerdts og Gunn Engelsrud om kjønn i helseforskning, og spør hvorfor kvinners kropper har blitt nedprioritert innen medisinsk forskning. Nina Brochmann snakker om sin bok Gleden med skjeden, diskuterer hvilket kroppsfokus som dominerer media med samfunnsdebattant Susanne Kaluza. I tillegg kommer Luca Dalen Espseth for å snakke om transpersoners helseutfordringer. 

Les mer og hør episoden: Kjønnsavdelingen episode 4: Kropp og helse

Episode 5 - Migrasjon

Er kvinner på flukt mer utsatt enn menn? Og er innvandring en trussel mot norsk likestilling? Femte episode tar for seg de kjønnede aspektene ved migrasjon. Safia Abdi Haase forteller om sin flukt fra Somalia til Norge, og om sitt syn på integrering, mens Leila Langdalen fra ROSA-prosjektet svarer på spørsmål om prostitusjon og trafficking. Silje Vatne Pettersen fra Statistisk Sentralbyrå og forsker Marjan Nadim kommer for å snakke om hvordan det står til med likestilling blant norske innvandrere, og sosialantropolog og kjønnsforsker Christine Jacobsen tar for seg ideene om «de ulikestilte migrantene» og homonasjonalismen hun mener at preger norsk debatt om innvandrere og muslimer.

Les mer og hør episoden: Kjønnsavdelingen episode 5: Migrasjon

Episode 6 – Feminisme før og nå

I sesongens siste episode snakker vi om feminisme og kvinnekamp. Historiker Trine Rogg Korsvik forteller om 1970-tallets Kvinnefronten og Nyfeminister og deres viktigste kampsaker. Medieforsker Synnøve Skarsbø Lindtner har studert det feministiske ukebladet Sirene, som ble elsket og utskjelt gjennom 70-tallet. Samfunnsdebattant Nancy Herz, FETT-redaktør Hedda Lingaas Fossum og tidligere Sirene-redaktør Astrid Brekken diskuterer forskjellene mellom feminisme før og nå.

Les mer og hør episoden: Kjønnsavdelingen episode 6: Feminisme før og nå

Bonusepisode! Fra Beijing til 2017

Resultatet fra FNs fjerde kvinnekonferanse var en liste over tolv store likestillingsutfordringer. I 2014 samlet nordisk kvinnebevegelse seg i Malmø og utarbeidet en oppdatert liste over feministiske krav. I bonusepisoden får vi besøk av Lise Christensen, som var på kvinnekonferansen i Beijing i 1995, og Sofia Srour, skribent, jusstudent og ung feminist. Vi spør: hva har endret seg siden 1995, og hva er dagens store likestillingsutfordringer?

Les mer og hør bonusepisoden: Kjønnsavdelingen: Bonusepisode!


Følg Kjønnsavdelingen på SoundcloudiTunes, Facebook og Instagram.

Du finner Kjønnsavdelingen i podkastappen på din telefon, f.eks. «Podkaster» på i Phone, «Stitcher», «Acast», «Beyondpod», «Pocketcast» e.l. på Android-telefoner.