Om Kilden

Du er her: Hjem / Om Kilden

Om Kilden

Kilden kjønnsforskning.no er et informasjonssenter for kjønnsforskning.

Kilden

  • produserer et uavhengig nyhetsmagasin om aktuell forskning på kjønn
  • eier og drifter Tidsskrift for kjønnsforskning
  • utfører informasjonsarbeid på vegne av norske kjønnsforskningsmiljøer
  • påtar seg prosjekter fra eksterne oppdragsgivere

Kilden ble opprettet i 1998. Vi er en randsone i Norges forskningsråd, og får vår basisfinansiering derfra. Vi holder til på Lysaker i Oslo.

I 2018 feirer vi 20 årsjubileum.

Kildens nyhetsmagasin

Nyhetsmagasinet leverer solid forskningsjournalistikk om forskning på kjønn.

Vi skriver om forskningsresultater og forskningspolitikk, først og fremst fra Norge. Vi oversetter også en del av sakene våre til engelsk, for et internasjonalt publikum.

Forskningsjournalistene våre kjenner kjønnsforskningsfeltet godt og har derfor gode forutsetninger for å sette seg inn i, forstå og stille kritiske spørsmål til forskningen de dekker.

Nyhetsmagasinet drives uavhengig av Kildens øvrige informasjonsvirksomhet, og følger Redaktørplakaten og Vær varsom-plakaten.

Ansvarlig redaktør er Linda Marie Rustad, direktør for Kilden.

Nyhetsmagasinet er medlem i Fagpressen.

Vi samarbeider redaksjonelt med forskning.no, Utdanningsforskning og Utrop.

Tidsskrift for kjønnsforskning

Tidsskrift for kjønnsforskning er et tverrfaglig, vitenskapelig tidsskrift som kommer ut fire ganger i året.

Tidsskriftet publiserer artikler, kommentarer, debattinnlegg og bokanmeldelser, både som temanumre og i åpne numre. Artiklene er i hovedsak skrevet på norsk, men tidsskriftet tar også imot bidrag på svensk, dansk og engelsk.

Tidsskriftet praktiserer fagfellevurdering for vitenskapelige artikler og er innplassert på nivå 1 i det norske publiseringssystemet.

Redaktører er Helene Aarseth og Sara Elisabeth Sellevold Orning.

Tidsskrift for kjønnsforskning eies og driftes av Kilden kjønnsforskning.no. Det utgis i samarbeid med Universitetsforlaget, med støtte fra Norges forskningsråd.

Tidsskriftet er medlem i Norsk Tidsskriftforening.

Informasjonsarbeid

Kilden utfører informasjonsarbeid på vegne av kjønnsforskningsmiljøene i Norge, deriblant arrangering av det årlige kontaktmøtet for kvinne- og kjønnsforskere. Vi informerer også om Forskerskolen og Fagrådet for kjønnsforskning, og har utviklet og drifter nettsiden til Forening for kjønnsforskning.

Vi informerer om studietilbud, fagmiljøer og tidsskrifter med kjønnsforskningsprofil i Norge - samt arrangementer, forskningsfinansiering og ledige stillinger i Norge, Norden og utlandet forøvrig.

Hva er kjønnsforskning?

Prosjekter

Kilden tar gjerne på seg eksterne oppdrag. Vi har utviklet og driftet nettsteder for en rekke av Norges forskningsråds programmer opp gjennom årene.

Kilden har også utarbeidet rapporter om kjønn og forskning for Forskningsrådet og andre aktører.

På prosjektbasis drifter Kilden nettstedet til Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning og Gender in Norway.

Kilden står også bak portalen Kvinnehistorie.no. Kvinnehistorie.no dokumenterer kampen for kvinners rettigheter gjennom de siste hundre årene, med dypdykk i blant annet kampen for stemmerett, kvinnekamp på 1970-tallet og kvinner i fagbevegelsen.

Kilden er medlem i:

Kilden er observatør i:

Personvern

Kilden er underlagt Norges Forskningsråds administraitve rutiner, her også personvernhensyn. Les mer.