Kildens historie

Kilden har sine røtter i de europeiske kvinnebibliotekene fra 1920- og 1930-tallet, og i kvinnebevegelsens kamp for arkiver og dokumentasjon av kvinnehistorie på 1970-tallet. 

De nordiske landene var seint ute med å opprette arkiver og biblioteker om kvinnehistore. Da vi omsider kom igang, var Sverige først. Allerede i 1958 ble Kvinnohistorisk arkiv opprettet i Göteborg. Danskene fulgte etter i 1964, med Kvindehistorisk Samling tilknyttet statsbiblioteket i Århus. 

Arbeidet med å få til en informasjon- og dokumentasjonstjeneste i Norge kom i gang rundt 1970. Men aktivistene og forskerne skulle kjempe i oppoverbakke i flere tiår før noe kom på plass. Noe tilsvarende kvinnearkivene som ble etablert i Sverige og Danmark fikk vi aldri i Norge. En europeisk utredning fra 1992 viste med all tydelighet at Norge var akterutseilt på feltet. 

Omsider nådde argumentasjonen fram, og i 1994 besteme Norges Forskningsråd seg for å støtte arbeidet med å opprette en nasjonal informasjons- og dokumentasjonstjeneste for forskning om kvinner.

Den nye institusjonen skulle få navnet KILDEN, et akronym for Kvinne- og kjønnsforskningens InformasjonsLinje og Dokumentasjonsenhet i Norge

1. september 1998 ble KILDEN formelt opprettet av Norges Forskningsråd, med Nina Kristiansen som daglig leder. Den første nettsiden så dagens lys 2. mars 1999. 

KILDEN skiftet i 2015 navn til Kilden kjønnsforskning.no. 

Hvis du vil vite mer om bakgrunnen for Kilden, og den tradisjonen av kvinnebiblioteker, arkiver og dokumentasjonsprosjekter vi er et resultat av, så har vi den glede av å by på en grundig artikkel fra Kildens første styreleder, professor, kjønnsforsker og statsviter Beatrice Halsaa: 

Fra kvinnebibliotekene til verdensveven: Historien om Kilden

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.