Våre ansatte

Kilden formidler og sammenfatter forskning i bred forstand. Vi består av en gjeng dyktige fagpersoner med ulik bakgrunn og med kompetanse på kjønn, likestilling og forskningssystemet, samt forskningsformidling og kommunikasjonsarbeid. Til sammen er vi sju fast ansatte.

For generelle henvendelser send en epost til: post@kilden.forskningsradet.no
 

Kristin Engh Førde

Direktør for Kilden kjønnsforskning.no

Arbeidsområde

Kristin er lederen vår og har siden 1. februar 2024 hatt det faglige og administrative ansvaret for Kilden. 

Utdanning og kompetanse

Kristin avla doktorgraden sin i medisinsk antropologi ved Universitetet i Oslo i 2017. I avhandlingen intervjuet hun skandinaviske vordende foreldre til barn født av surrogati og surrogatmødre fra India. Hun har også hatt stilling som postdoktor ved UiO, hvor hun forsket videre på assistert reproduksjon i et prosjekt om såkalt sosial eggfrysing blant kvinner i Norge. Kristin har også erfaring som forsker ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, hvor hun har forsket på lokalt forebyggingsarbeid mot radikalisering og voldelig ekstremisme, særlig hos politiet. Kristin har tidligere jobbet i Kilden kjønnsforskning.no som forskningsjournalist, og har også vært journalist og vaktsjef i Klassekampen. 

Les mer om Kildens nye direktør

Lenke til høyoppløselig pressefoto av Kristin Engh Førde (Foto: Ellen Johanne Jarli)

For flere pressebilder kontakt kommunikasjonsrådgiver Kristine Sundvor Solvin kristine@kilden.forskningsradet.no

Susanne Dietrichson

Redaktør for Kildens nyhetsmagasin

Arbeidsområde

Susanne er forskningsjournalist og redaktør for Kildens nyhetsmagasin. Hun holder også kurs i formidling og arrangerer konferanser og seminarer. 

Utdanning og kompetanse

Susanne har hovedfag i litteraturvitenskap fra Universitetet i Oslo med en oppgave om Per Olof Enquists roman "Kapten Nemos bibliotek". Hun har flere års erfaring fra journalistisk arbeid, både som frilanser og i tidsskriftet Sykepleien.

Kristine Sundvor Solvin

Rådgiver

Arbeidsområde

Kristine er vår kommunikasjonsrådgiver og har ansvar for våre kanaler i sosiale medier. Hun har også ansvar for å gjøre deg kjent med det vi holder på med på Kilden, som våre arrangementer og publikasjoner.

Utdanning og kompetanse

Kristine har en mastergrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo. Hun har bakgrunn fra organisasjonsarbeid i sivilsamfunnet og har bred erfaring fra kommunikasjonsarbeid på likestillingsfeltet.

Kristin Aukland

Seniorrådgiver

Arbeidsområde

Kristin er nettredaktør for Kifinfo.no med ansvar for drift, innhold og utvikling av nettsiden, i norsk og engelsk versjon. Kifinfo.no er et oppdrag vi har for Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif-komiteen). Kilden har også kontoer på sosiale medier knyttet til arbeidet vi gjør med nettstedet kifinfo.no som Kristin har ansvar for.

Utdanning og kompetanse

Kristin har master i sosiologi fra Universitetet i Oslo, med en oppgave om norsksomalieres oppfatninger om likestilling. Tidligere har hun jobbet som vitenskapelig assistent på UiO og i forvaltningsapparatet, blant annet med flyktninger. Kristin har lang erfaring med formidling på nett. Hun har i mange år jobbet med kjønnsbalanse og mangfold i forskning og har god oversikt over forskningssystemet.

Vibeke Hoem

Seniorrådgiver

Arbeidsområde

Vibeke arbeider med nettstedet Kifinfo.no som er et oppdrag vi har for Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning. Hun er også ansvarlig for drift og innhold av nettstedet eeagender.org som er et oppdrag for Justis- og beredskapsdepartementet (JD).

Utdanning og kompetanse

Vibeke har mastergrad i sosialantropologi fra Universitetet i Oslo, med en oppgave om unge minoritetskvinner og valg av høyere utdannelse. Hun har blant annet bakgrunn som minoritetsrådgiver og seniorrådgiver i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) og som informasjonsansvarlig i Dråpen i Havet.  
 

Trine Rogg Korsvik

Seniorrådgiver

Arbeidsområde

Trine arbeider med sammenstilling av forskning i forskjellige formater, deriblant kunnskapsoppsummeringer. Hun er også faglig ansvarlig for kvinnehistorie.no. Trine holder dessuten en rekke foredrag om likestilling og gir kurs i kjønnsperspektiver i forskning, i tillegg til å arrangere konferanser og seminarer.

Utdanning og kompetanse

Trine har en ph.d. i historie fra Universitetet i Oslo med kvinnebevegelsens historie som spesialområde. Før hun kom til Kilden arbeidet hun som underviser og forsker på Senter for tverrfaglig kjønnsforskning (UiO).

Elin Rekdal Müller

Seniorrådgiver

Arbeidsområde

Elin er nettredaktør og har ansvar for oppdatering og utvikling av nettsiden vår. Hun er også redaksjonssekretær for Tidsskrift for kjønnsforskning og er involvert i arbeidet med kunnskapsoppsummeringer, i tillegg til å ha administrative oppgaver.

Utdanning og kompetanse

Elin har en ph.d. fra Senter for kjønnsforskning ved NTNU, med en avhandling om retorikk i feministisk filosofi. Hun har blant annet bakgrunn som forskningsjournalist og rådgiver i Forskerforbundet.

Hanne Skogvang Stork

Forskningsjournalist

Arbeidsområde

Hanne er journalist og skriver i Kildens nyhetsmagasin. Hun er også ansvarlig for den engelske versjonen av nyhetsmagasinet, og for å legge ut publikasjoner.

Utdannning og kompetanse

Hanne har en mastergrad i religionshistorie fra Universitetet i Oslo. Oppgaven handlet om "kulturkrig" på den verdikonservative kristne konferansen Oslo Symposium. Hun er tidligere redaktør i det feministiske tidsskriftet Fett, og har i tillegg ledet samtaler og arrangementer, skrevet i ulike kulturtidsskrift og vært spaltist i Vårt Land og Klassekampen.

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.