Tidsskrift for kjønnsforskning

Tidsskrift for kjønnsforskning

05. september 2019
Har vi et likestillingsproblem i lokalpolitikken? Tidsskrift for kjønnsforskning ser nærmere kvinneandelen i kommunestyrene. Hør opptak fra lanseringen.
Tidsskrift for kjønnsforskning
Fornærmelse, subjektivering og motstand blant LHBTIQ-personer
Tidsskrift for kjønnsforskning
Tidsskrift for kjønnsforskning
Tidsskrift for kjønnsforskning
Lokale partilags arbeid med kjønnsbalanse på valglistene
Tidsskrift for kjønnsforskning
Tidsskrift for kjønnsforskning
En kvalitativ studie av hvordan ledere forholder seg til likestillingshensyn når de tilrettelegger for ansattes bruk av omsorgsrettigheter
Tidsskrift for kjønnsforskning
Naturlige eksperimenter i norsk kontekst
05. april 2019
Ingen av mødrene i studien til Monica Bjerklund ønskte å kalle donorane for far til sine barn. Dette må barnehagane vere oppmerksame på, seier Monica Bjerklund ved Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning.

Sider

Publikasjoner

Forfatter(e):
Orning, Sara og Helene Aarseth
Publisert:
2017