Kunst

Kunst

03. oktober 2017
Vi spør Astrid Skjerven, professor i designteori ved Høgskolen i Oslo og Akershus.
29. november 2016
Futurismen bante i praksis vei for feminismen, mener Madeleine Gedde Metz.
12. november 2013

Wencke Mühleisen tok et dypdykk i sin fortid som performancekunstner på 1970- og 80-tallet. Det resulterte i spørsmål om hva seksualitet i offentligheten betyr i dag, og pris for årets artikkel i Tidsskrift for kjønnsforskning 2012.

09. mars 2012

Kvifor protesterer Susanne Sundfør mot å bli kalla ein kvinneleg artist? Og kva er det med «kulturkjerringane» som vekkjer så mykje harme i litteraturdebatten? I måten vi verdset og tenkjer om kunst på ligg det ofte skjulte førestillingar om kjønn, hevdar litteraturforskar Anne Birgitte Rønning.

16. november 2011

Gulvteppebiter dandert som DNA-molekyler. En engelsk sosiolog og kunstner som synger Virvelstevet med tynn stemme og pussig aksent. En tekst om kvalmen som oppstår når man kommer hverandre for nær. Slikt får du når du fører sammen et knippe kjønnsforskere og noen kunstnere og gir dem et år på å utforske temaet intimitet.

04. september 2009

Blikket, rommet og kroppen. Tre viktige ledetråder, ikke bare i kunsthistorikeren Anne Wichstrøms arbeid med kvinnelige kunstnere fra 1850 og fram til 1900, men også i hennes eget liv.

29. april 2008

Skal feministisk litteratur gi oss svarene, eller er det snarere spørsmålene den stiller som er det mest interessante? Litteraturviter Kari Jegerstedt mener det er når kunsten er tvetydig at den har størst politisk potensiale.

Publikasjoner

Forfatter(e):
Schalk, Meike, Thérèse Kristiansson and Ramia Mazé
Publisert:
2017
Forfatter(e):
Eilertsen, Agnete
Publisert:
2017
Forfatter(e):
Jacobsen, Ane Hejlskov m.fl. (red.)
Publisert:
2015