Prosjekter

Våre prosjekter

 

Kilden utvikler digitalt innhold på oppdrag fra eksterne aktører. Vi tar også på oss utredningsarbeid.

Vi har bred kompetanse på kjønn, forskning og formidling.

Her finner du de seneste prosjektene våre.

 

Kontakt oss for en uforpliktende samtale! 

GENDER-NET er et EU-prosjekt som handler om å øke kjønnslikestillingen i akademia og bedre integreringen av kjønnsperspektiver i forskning. Kilden deltar i prosjektet sammen med Forskningsrådet.
Gender, Science, Technology and Environment - forkortet genderSTE - er et nettverk bestående av rådgivere og eksperter med kjønn, forskning og teknologi som sine fagfelt. Kildens direktør Linda Rustad er oppnevnt som deltaker i nettverket av Forskningsrådet.
Kifinfo.no er en ressursbank for likestillings- og mangfoldsarbeid i forskningssektoren. Kilden står for innhold og oppdatering av nettstedet på oppdrag fra Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning.
Informasjon om norsk, offentlig likestillingsarbeid og kjønnsforskning for et internasjonalt publikum. Kilden sørger for koordinering og oppdatering av nettstedet, som er et samarbeid mellom en rekke aktører.
Stemmerettsjubileet 2013 er Barne- likestillings- og Inkluderingsdepartementets nettsted i forbindelse med hundreårsjubileet for allmenn stemmerett i Norge. Kilden var ansvarlig for en rekke tekster på sidene.
Nettutstillingen Kvinner i Norge gjennom 100 år dokumenterer norske kvinners likestillingskamp de siste hundre årene. Kilden har laget utstillingen og er ansvarlig for innhold og oppdatering.
Hersketeknikker er en betegnelse for metoder som brukes for indirekte å herske over andre, popularisert av sosialpsykolog Berit Ås. I samarbeid med Ås presenterer Kilden De fem hersketeknikker for et allment publikum. Siden finnes også på svensk, spansk og engelsk.
Kilden utarbeidet nettstedet på oppdrag for Forskningsrådets kjønnsforskningsprogram. Siden formidler forskningsresultater og publikasjoner fra programmets ulike prosjekter og forskere.
Kilden driftet nettsiden for forskningsprosjektet Fra formelle til reelle rettigheter - minoritetskvinners diskrimineringsvern, fra 2007-2010.
På oppdrag fra Makt- og demokratiutredningen (1998-2003) lagde Kilden et nettsted som samler all kvinne- og kjønnsforskning som ble publisert i forbindelse med utredningen.