Prisvinnende artikkel om kvinner og korrupsjon

Mens uerfarne kvinner i politikken er ærligere enn menn, utjevner forskjellen seg når kvinner får politisk erfaring, viser en prisvinnende artikkel om politikere i India.

Når sannheten forbys

Angrep på kjønnsforskeres akademiske frihet kan få fatale konsekvenser, skriver Sunniva Folgen Høiskar og Linda Marie Rustad.

– Filosofihistorien er ikke skrevet i stein

Det er fullt mulig å ta en omkamp om kvinnelige filosofers plass på pensum, mener to professorer i filosofi.

En trussel mot akademisk frihet er en trussel mot kvinners rettigheter

Akademisk frihet er truet av en autoritær høyrepopulisme både i Europa og Latin-Amerika. Lytt til vår podkast om hvorfor dette er viktig for kvinners rettigheter.

Patricia Hill Collins: – Interseksjonalitet er mer enn en idé

Både norske og internasjonale forskere bruker interseksjonalitetsbegrepet for å forstå diskriminering og utenforskap. – Husk at det er et verktøy, ikke en abstrakt teori, sier Patricia Hill Collins.

Europeiske kjønnsforskere kjemper mot høyrepopulistiske angrep

Hvordan skal ungarske, polske og svenske kjønnsforskere svare på kritikk og svertekampanjer? Selv fremhever de forskningens egenverdi og kritiske potensial – men møter også kritikerne med humor.

– Kvinner fanges i høyreekstreme miljøer

Vold, machokultur og kriminalitet til tross, kvinner er også del av høyreekstreme miljøer i USA. Kvinnene lokkes av løfter om innflytelse, men får lite igjen, mener ekstremismeforsker Kathleen Blee.

Mer likestilt forskerstab ga bedre medisinsk forskning

Kvinner bruker oftere kjønnsperspektiver i forskningen sin, viser ny artikkel. En mangfoldig forskergruppe gir bedre og mer konkret kunnskap om verden, mener Mathias Wullum Nielsen.

Kvinnefrigjøring ble business i Afghanistan

Vestlige opportunister i Kabul profiterte på fortellingen om Afghanistans lidende kvinner, hevder to amerikanske forskere i ny bok.

Lila Abu-Lughod: Muslimske kvinner trenger ikke reddes

Sosialantropolog Lila Abu-Lughod problematiserer «det frie valget» i debatten om hvem som er mest frigjort av sekulære og muslimske kvinner.

Nancy Fraser: Mener feminismen spiller på lag med nyliberalismen

Dagens rådende, vestlige feminisme løper nyliberalismens ærend, mener den politiske filosofen Nancy Fraser.

Toril Moi: Feministisk teori trenger en revolusjon

Feministisk teori har blitt så abstrakt at den ikke lenger klarer å si noe om vanlige kvinners liv, mener litteraturprofessor Toril Moi. Begreper som interseksjonalitet er så overteoretiserte at de fjerner oss fra folks faktiske erfaringer. 

Forsker på forfulgte asylsøkere i Norge

Det som skulle være et seks måneders Erasmus-opphold i Norge, ble for tyrkiske Deniz Akin en mastergrad ved Universitetet i Bergen. Nå har hun fått PhD-stipend og flyttet til Trondheim for å ta doktorgrad.

Sara Ahmed: - Arbeid med mangfold tilslører rasisme

Hva gjør du når alle andre har blitt presentert med etternavn og professortittel, og du selv introduseres med ‘dette er Sara’?

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.