Flere fedre enn mødre vil dele foreldrepermisjonen likt

24. november 2023

– Slik sett er menn mer likestillingsorienterte enn kvinner når det kommer til spørsmål om deling av foreldrepermisjon, sier forsker. 

Kjønnsavdelingen 10 – Økonomi: Deltidsfella, tidsklemma og ulønna omsorgsarbeid

27. september 2017
Kvinner tjener 88 prosent av mennenes lønn, og tar mer ansvar for ulønnet omsorgsarbeid. Hva skyldes den økonomiske ulikestillingen? Episode 10 handler om lønn, pensjon og feminismens plass i den kapitalistiske økonomien.

Minoritetsmenn vil være nærværende fedre

6. oktober 2016
Engasjerte fedre er kjernen i den likestilte norske familien. Men hvordan står det til med minoritetsmennene? Ifølge Anette Schjerpen Hoel, er spørsmålet feil stilt.

Innvandrere omfavner fedrekvoten

2. august 2016
Menn fra Sentral- og Sør-Europa liker at fedrekvoten er ferdigforhandlet og selvsagt.

Kritisk til ukritisk pappapermforskning

5. mai 2015
Det finnes mange veier til likestilling i familien. Det mister vi av syne om vi kun fokuserer på fedrekvoten, mener forskere.

Pappa er viktig for barnas utvikling

2. juli 2014
En sensitiv og lydhør pappa påvirker barnets utvikling positivt. Men bare hvis han tilbringer mye tid med barnet i løpet av første leveår.

Fleksibilitet ødelegger fedrekvoten

18. september 2013
Dagens fedrekvoteordning er så fleksibel at det går utover kontakten mellom far og barn og likestillingen mellom far og mor, ifølge ny forskning.

Fulltidspappa i fulltidsjobb

29. januar 2013
Etter 20 år med fedrekvote er det akseptert at menn er heime med barna – i tre månader. Fulltidsjobben gir dei ikkje slepp på. 

Ministerbytte avgjorde pappaperm

26. april 2011
Ifølge sosiolog Anne Lise Ellingsæter ville en tredeling av foreldrepermisjonen vært mulig i 2009, dersom Karita Bekkemellem hadde fortsatt som minister.

Tre ting på en gang

9. desember 2010
Politikerne framstiller fedrekvoten som et universalmiddel for likestilling, som skal endre forholdene mellom far og barn, mellom far og mor og mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Men kan noen få ukers pappaperm virkelig løse alt dette?

Pappaperm uten effekt på likelønn

3. november 2009
At islandske fedre tar ut en tredjedel av fødselspermisjonen har foreløpig ikke redusert lønnsforskjellene mellom kvinner og menn.

Pappaperm er ikke nok

25. mai 2007
At far tar permisjon det første året er ingen garanti for at han lærer seg omsorgsjobben. Hvilke holdninger han har til sin egen rolle er vel så avgjørende. Det hevder Anette Meling, som har forsket på hvordan foreldre fordeler permisjon og omsorgsoppgaver når de får baby i hus.

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.