Sport og idrett

Færre kvinner når toppen i snowboard

12. oktober 2023

I snowboard er kvinner i mindretall både som topputøvere, trenere, dommere og i styrerommet. Ny forskning viser hvordan usynlige strukturer bidrar til å opprettholde den skjeve kjønnsbalansen i sporten.

 

Profittjag i ishockeykulturen kan forsterke machoadferd 

18. april 2023

Svenske ishockeyspillere var mer macho på Instagram enn norske. Det kan skyldes at ishockey er en nasjonalsport i Sverige, noe som innebærer mer profesjonalisering og kommersialisering, mener forskere.

Mottar pris for forskning på spiseforstyrrelser: – Idrettslederne må våkne

27. august 2022
Da Jorunn Sundgot-Borgen begynte å forske spiseforstyrrelser blant idrettsutøvere, ble hun møtt med mistro. Nå vinner hun pris for arbeidet sitt.

Flere jenter enn gutter slutter i ungdomsidretten

16. august 2022
En fersk doktoravhandling viser hvordan nye trender i samfunnet påvirker gutter og jenters frafall i den organiserte idretten ulikt.

Guttespillere og jentespillere får ulike muligheter i fotballen

18. august 2022
– Dette kan gi konsekvenser langt utover toppidretten, sier Marlene Persson som har skrevet doktoravhandling om temaet.

Kvinner må inkluderes i idrettsforskning

19. april 2022
Hvis forskning basert på menn ukritisk blir anvendt på kvinner, er det en stor risiko for at kvinner ikke vil oppnå sitt egentlige potensial, skriver kronikkforfatterne.

Jorid Hovden: – Jeg har mye trass og stahet i meg

30. juni 2021
Som student troppet hun opp på Idrettshøyskolen med busserull og buttons, i opposisjon mot det etablerte. Siden har idrettssosiologen brukt forskerkarrieren på å utfordre maktstrukturene i idretten.

Kvinne- og herrefotballen dekkes ulikt i aviser

26. mai 2021
– Det overrasket meg at når det først ble skrevet om kvinnefotball var vinklingen ofte negativ, sier Maria Øverli Leonsen.

Kjønnstesting av kvinnelige idrettsutøvere: rettferdig eller uetisk?

13. oktober 2020
Kvinnelige idrettsutøvere med høyt testosteronnivå må gå på hormonreduserende medisiner for å kunne delta i kvinneklassen. Det mener forsker Mari Haugaa Engh er problematisk.

Fotball som kjønnet mulighetsrom

12. oktober 2020
Hvilken betydning har metafortellingen om kvinnefotball for unge jenters idrettsprosjekt?

Kjønnet trening som uttrykk for kjønnet mening?

12. oktober 2020
Treningsorganisering og treningsmotiver blant ungdom i Norge 13-18 år, 2010-2018

Mot alle odds

12. oktober 2020
Muslimske kvinnebokseres identitetsforhandlinger i spenningsfeltet mellom frihet, tilhørighet og innesperring

Publikasjoner

Forfatter(e):
Marlene Persson
Publisert: 2022
Forfatter(e):
Elling, Agnes, Jorid Hovden & Annelies Knoppers (eds.)
Publisert: 2019
Forfatter(e):
Eriksen, Ingunn Marie og Idunn Seland
Publisert: 2019
Forfatter(e):
Nilsen, Ada Kristine Ofrim et al.
Publisert: 2019
Forfatter(e):
Elling, Agnes, Jorid Hovden & Annelies Knoppers (eds.)
Publisert: 2018
Forfatter(e):
Fasting, Kari, Trond S. Sand og Mari K. Sisjord
Publisert: 2018
Forfatter(e):
Fasting, Kari
Publisert: 2017
Forfatter(e):
Fasting, Kari, Mari Kristin Sisjord & Trond Svela Sand
Publisert: 2017
Forfatter(e):
Langnes, Tonje F. og Kari Fasting
Publisert: 2017
Forfatter(e):
Sisjord, Mari Kristin, Kari Fasting & Trond Svela Sand
Publisert: 2017
Forfatter(e):
Hjelseth, Arve og Anne Tjønndal
Publisert: 2016

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.