Harry Potter-fans utforsker kjønn og seksualitet på internett

Harry Potter-bøkene er fulle av skeive og transseksuelle symboler, sier Jennifer Duggan. Hen har skrevet doktorgrad om nettkulturen rundt bokserien.
Da J.K. Rowling fikk kritikk for å være transfobisk på Twitter, sto flere fans frem som transkjønnet, sier Jennifer Duggan. Photo: iStockphoto

Harry Potter har en stor tilhengerskare på internett – eller «fandom» som det ofte kalles. Mange av disse skriver fanfiction, altså historier som bygger videre på historien, karakterene eller universet i bokserien.

– Det er fiksjon skrevet av fans, for andre fans, og oftest uten at penger er involvert, sier Jennifer Duggan.

Det er nettopp disse fansene Duggan har skrevet doktorgrad om, med vekt på seksuelle minoriteter og kjønnsminoriteter i Harry Potter-fandommen.

– Jeg er interessert i hvordan de forandrer seksualiteten og kjønnet til karakterene, men også hvordan de forandrer karakterenes etnisitet når de dikter videre, sier Duggan.

Vanskelig å forske på unge

– Det er ganske mange personer i Harry Potter-fandommen som er trans, skeivkjønnet, interseksuelle eller har flytende kjønnsidentitet.

Andelen personer som tilhører en kjønnsminoritet er større i fandommen enn i samfunnet generelt, forklarer Duggan. Men man vet fortsatt lite om kjønnet til alle som er med i en fandom, fordi det er vanskelig å få oversikt over hvilket kjønn alle ungdommene er.

En hindring som gjør det vanskelig å forske på barn og unge er at man må ha bekreftelse fra foresatte for å gjøre intervjuer og spørreundersøkelser.

–  Hvis et barn tilhører en kjønnsminoritet eller en seksuell minoritet, må vi ikke ta for gitt at de er ute av skapet eller at det er trygt for dem å si det til foreldrene sine, sier Duggan.

En imøtekommende verden

– Personer som tilhører en kjønnsminoritet opplever seg ofte mer velkomne i fandoms enn i den vanlige verden, sier Duggan.

Jennifer Duggan har skrevet doktorgrad om skeive og kjønnsminoriteters forhold til Harry Potter. Foto: USN

Men det er ikke alltid sånn, og Duggan selv ble kastet ut av en fandom hen var aktiv i fordi de som drev nettstedet oppdaget at hen var under 18.

– Men de fleste som har skrevet om dette før har snakket med folk som har sagt at «er det en gruppe jeg aldri kunne blitt dømt av for å være den jeg er, så er det Harry Potter-fandommen».

Duggan trekker frem lover som hindrer transpersoner å bruke det toalettet de vil på offentlige steder, LHBT-frie soner i Polen og Kristelig folkepartis forslag om å hindre mindreårige fra å få hormonbehandling. Alt dette er konsekvenser av at kjønnsminoriteter blir mer synlige i offentligheten, mener hen.

– Synlighet er et stort tema i min forskning og i transmiljøet nå, altså negative og positive konsekvenser av synlighet.

– Det er viktig å ha folk som står frem som en del av en kjønnsminoritet å ha forbilder folk kan drømme om å være, men det kan også bety at man blir utsatt for mer hets og at det kommer lover som rammer transpersoner, sier Duggan.

J.K. Rowling provoserer

Med flere personer som er åpent trans, intersex eller har flytende kjønnsidentitet kommer også reaksjoner – blant annet fra Harry Potter-forfatteren selv, forteller Duggan.

Les også: En av fire LHBT-personer opplever hets

J.K. Rowling har vært i hardt vær de siste årene for å ha skrevet Twitter-meldinger som av flere oppfattes som transfobiske, og for å ha aktivt støttet en transkritisk forsker.

– Blir JK Rowling opplevd som transfobisk i fanmiljøene?

– Ja, absolutt. Det er selvfølgelig også noen som er enige med henne, men jeg tror de er i mindretall.

Og selv om noen har solgt Harry Potter bøkene sine i forakt, har også mange forblitt i fanmiljøene fordi de oppleves som støttende, ifølge Duggan.

Mange Harry Potter-fans har tatt til Twitter og avisene for å vise sin uenighet med forfatterens uttalelser. Duggan har også sett en utvikling der flere og flere er åpent trans eller skeivkjønnet i profilene sine på nettsidene etter J.K. Rowlings tvitring.

Forskeren som forskningsobjekt

I artikkelsamlingen som utgjør doktorgraden har Duggan brukt en rekke metoder fra samfunnsvitenskapen og humaniora. I bunnen ligger skeiv, trans og feministisk teori.

Hen har hentet informasjon fra profilene til medlemmene av fandommene, og fått tilsendt selvbiografiske skildringer fra en skeiv og en transperson i Harry Potter-miljøet.

Duggan var selv aktivt medlem av en fan-nettside og har brukte sine egne erfaringer som data.

– Jeg var stor fan av Harry Potter da jeg var liten, og det var den første store fandommen jeg fant på internett.

– Det var den eneste kilden jeg hadde for å lese om kropper som ikke bare var gutter eller jenter, og for å lese skeive historier, sier Duggan.

Disse historiene var vanskelig å finne da Duggan selv var ungdom på tidlig 2000-tall.

– Som veldig mange som nå er i 30-årene, var jeg ikke helt klar over forskjellene mellom for eksempel drag queens og transpersoner. Det var mye informasjon vi rett og slett ikke hadde tilgang til, sier Duggan.

– Fandommen var en viktig kilde til informasjon, men også til bekreftelse – for en som ikke var helt sikker på hvem hen var eller hvordan hen kunne beskrive sin seksuelle tiltrekning og sitt kjønn.

Fandommen var en viktig kilde til informasjon, men også til bekreftelse.

Gjennom fandommen skjønte Duggan at hen ikke var den eneste som var interessert i mulighetene for å tenke på seg selv som mer enn en kvinne eller som en med flytende kjønnsidentitet.

– Det var det første stedet jeg oppdaget at det var mulig å være litt annerledes.

Skeive symboler i bøkene

I fanmiljøene og fantasy-sjangeren får fansene muligheten til å drømme seg bort fra sin egen kropp, forklarer Duggan.

– Det er viktig for mange å ha fantasier som avviker fra det man kan oppleve i realiteten. 

Duggan har forsket på fanmiljøet rundt bøkene, men har også lest Harry Potter med et skeivt blikk. Hen finner mange symboler som kan leses og tolkes som symboler på ulike kjønnsidentiteter og seksuelle legninger.

– Harry Potter kan leses som en historie om en gutt som kommer ut av skapet.

Les også: Game of Thrones rokker ved tradisjonelle kjønnsroller

Harry Potter vokser opp hos sin onkel og tante som er gumper, altså personer uten magiske evner. Som elleveåring blir han introdusert for en helt ny, magisk verden når han begynner på trollmannskolen Galtvort.

– Siden skeiv stort sett betyr «antinormativitet», kan man lese bøkene ut fra det. Familien Harry vokser opp med beskriver hele den magiske verdenen som unormal, sier Duggan.

– Harry drar inn i en verden som er veldig «camp», sier Duggan. Altså en verden der personer har et overdrevet, utradisjonelt eller flamboyant uttrykk.

Her kler menn seg i lange, lilla kjortler. Når de prøver å kle seg om for å passe inn i gumpeverdenen, altså den ikke-magiske verdenen, kler for eksempel menn seg i kvinneklær, legger hen til.

Karakterer som skifter kjønn

Bok- og filmserien er også full av episoder der trollmenn og hekser skifter kjønn ved hjelp av eliksirer, eller trylledrikker.

For eksempel drikker Vincent Krabbe og Grylius Gurgel i den sjette boken en eliksir for å skifte kjønn til unge jenter for å ikke bli gjenkjent. Hermine Grang og Fleur Delacour gjør det samme for å utgi seg for å være Harry.

– Det handler mye om «skifting» i bøkene, om varulver og menneskelige karakterer som kan bli til dyr eller ta andre former, sier Duggan.

Harry Potter kan leses som en historie om en gutt som kommer ut av skapet.

Også Nymfadora Dult er en karakter som går igjen i den videre diktingen i fanmiljøet.

– Hun kan skifte til å bli andre personer, eller for eksempel ta på seg en mannlig nese. Man kan dermed tenke at hun kan skifte mer enn bare nesen, sier Duggan.

– Sånn sett er det en veldig interessant serie for folk som har lyst til å skifte kjønn eller har flytende kjønnsidentitet.

Etablerte fanfortellinger

Marianne Gunderson er stipendiat ved Universitet i Bergen og har fulgt internettkultur, fandommer og fanfiction tett.

Marianne Gunderson er stipendiat og har forsket på fandommer og fan fiction. Foto: UiB

Også hun deler inntrykket om at fanfiction ofte omhandler skeive temaer, og at det ofte brukes til å utforske seksualitet.

Hun synes Harry Potter er en interessant fandom, fordi mange av historiene i stor grad har løsrevet seg fra de originale bøkene. 

– Vanligvis har kilden den «riktige» versjonen av karakterene og historiene, men for Harry Potter har fansen laget sin egen sannhet om karakterene.

Selv om det ikke er full enighet blant fansen, er det mange historier som blant annet har forestilt seg Hermine som svart eller Harry som indisk. Disse ideene om karakterene har til en grad blitt formalisert i fanmiljøet, forklarer hun.

– Fandommen har en god del konvensjoner, og en del går på seksualitet, sier Gunderson.

Åpenhet og lekenhet

Gunderson peker på at forskning på andre fandommer også viser at en stor andel av medlemmene er skeive kvinner, mens en andel ikke identifiserer seg som hverken kvinne eller mann.

Hun tror likevel ikke at alle som er med i en fandom er med for å skrive eller lese om sin egen identitet.

– Det er mye åpenhet og lekenhet, og mange skriver seg inn i dynamikker de synes er spennende, sier Gunderson.

Temaene som skrives om kan bidra til å normalisere flere måter å være i forhold, være kjønnet eller oppleve seksualitet på, mener hun.

Det er mye åpenhet og lekenhet i fanfiction.

I sjangeren tar forfatterne plott og karakterer fra etablerte verk og gjør dem til sine egne. De tar også konvensjoner og stereotypier rundt kjønn og seksualitet og omskriver dem for å lage historier de har lyst til å lese.

Fanfiction om ekte personer

Selv om Harry Potter-fandommen er blant de aller største, finnes det også mange fandommer som ikke er knyttet til et verk.

– Historiene kan handle om for eksempel boyband. Jeg har også funnet en del tekster om Ylvis-brødrene, og om både skuespillerne og karakterene i NRK-serien Skam.

Les også: Med skeivt blikk på eventyr

Det som karakteriserer hva som blir skrevet fanfiction om er det Henry Jenkins definerte som fascinasjon og frustrasjon, forklarer Gunderson.

– Fan-forfatterne vil at noe annet skal skje med karakterene eller personene enn det som skjer i virkeligheten eller verket.

Det kan blant annet skrives om verk der det er hintet til skeive relasjoner, uten at det beskrives eksplisitt i verket. Noen ganger er det også dynamikker som kan romantiseres, for eksempel mellom rivaliserende karakterer, forklarer Gunderson.

– Det må være noe uforløst, og det må være rom for å forestille seg ting, sier hun.

Mer om forskeren

Jennifer Duggan er førstelektor ved Institutt for språk og litteratur på Universitetet i Sørøst-Norge. 

Duggan disputerte i mai med avhandlingen Transing/Queering (and) Harry Potter: Gender Minority Interpretations and Experiences of the Harry Potter Septet, Harry Potter Fan Fiction, and the Harry Potter Fandom ved NTNU.

Siste saker

Kalender

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.