Gir trange rammer for menn

Gutter kan gå med smykker som ikke er feminine. Og de kan stimulere jenter analt, men å ta imot analsex blir helt feil. Eivind Myhre har analysert synet på menn, seksualitet og kjærlighet i jente- og gutteblader.
Illustrasjon: Eivind Myhre

En av de store forskjellene mellom kjønnene er at menn aldri drømmer om romantikk. Menn er dårlige til å snakke om følelser. Og de vasker seg gjerne, hvis de tror det kan lede til sex. Dette er noen av innforståtthetene som kommer frem i diskusjonene mellom jentene som skriver i bladet Cosmopolitan, ifølge Eivind Myhre, som har studert bladet til sin masteroppgave i tverrfaglige kulturstudier.

– Jeg kaller dem dominerende forestillinger; det vil si forestillinger som knyttes opp til noe tradisjonelt. De blir tatt for gitt og betraktes uten videre som naturlig, forklarer Myhre. 

Heterofil jentesex

På jakt etter forestillinger om mannlig seksualitet og kjærlighet har Myhre gått gjennom et utvalg av jentebladet Cosmopolitan og guttebladet Mann fra 2009 og 2010. Heteroseksualitet var et selvsagt utgangspunkt i bladene. Likevel fant Myhre at en av de dominerende forestillingene som oftest ble gjentatt var at jentesex og klining mellom jenter er greit og naturlig. En jente formulerte det slik i Mann:

«Hvis man har kjæreste, og forteller ham at man har lyst til å ha sex med en annen jente, så blir han jo ikke overrasket. Det er litt mer sånn, jada, selvsagt har du det» (Mann)
 
– Seksuelle relasjoner mellom jenter skrives inn i bladene som en naturlig del av heteroseksualiteten. Seksuelle relasjoner mellom gutter blir ikke forstått på samme måte, sier Myhre.

Mannlig eller umannlig?

Begrepsparet mannlighet/umannlighet har vært viktig for Myhre for å forstå disse forskjellene.

– Guttesex og klining mellom gutter tolkes som homoseksualitet, i motsetning til tilsvarende handlinger mellom jenter. I stedet for å bli akseptert som en del av heteroseksualiteten, risikerer gutter å bli anklaget for umannlighet når de kliner med andre gutter. Jenter risikerer i liten grad å bli assosiert med ukvinnelighet når de deltar i samkjønnet sex, sier Myhre. Han understreker at aksepten av samkjønnet sex og klining mellom jenter kan tolkes på ulike måter:

– På den ene siden kan det sees som en form for objektivisering fordi det ser ut til at poenget er at andre skal se på. Mannens blikk er sentralt. Jentesex har blitt mainstream gjennom porno, og det virker som om jenter er påvirket av dette. På den andre siden kan det sees som en form for «girlpower», fordi jenter har større frihet til å uttrykke seksualitet enn gutter. Jenter kan inkludere intimitet i vennskap på en måte som det ikke er rom for i gutters vennskap. Intimitet mellom gutter blir i hvert fall ikke skrevet frem i bladene, sier Myhre. 

Orgasmer

«Vi har i hvertfall klitorisorgasme og vaginalorgasme. Er det flere? Analorgasme? Jada, noen får analorgasme! Også har vi ejakulasjon, squirting» (Mann)

Et hovedfunn i Myhres studie er forskjellen på fremstillingen av kvinners og menns orgasmer. Kvinners orgasmer løftes frem, utforskes og debatteres, som i utdraget over. Menns orgasmer er sjelden et tema, men reduseres til en kald, mekanisk handling som det er mye mindre kunnskap om, ifølge Myhre.

– Det er et stort fokus på at menn skal gjøre det de kan for å gi kvinner best mulig orgasme. Det blir ikke sett på som kvinners ansvar å gi menn gode orgasmer på samme måte. Fortellinger om menns orgasmer blir ofte glemt. I tillegg er det en dominerende forestilling at kvinner bør få orgasme før eller samtidig med menn, sier Myhre.

– Fremstillingen av orgasme og kjønn setter jeg i sammenheng med det jeg kaller den mannlige prestasjon. Med dette mener jeg at det blir en måte for gutter å formulere og bekrefte maskuliniteten sin på når de gir jenter orgasme. Å mestre dette gir menn selvbekreftelse, som blant annet sosiolog Willy Pedersen har skrevet om, sier Myhre. Han ser det som uheldig for begge kjønn at det blir et så stort fokus på kvinners orgasmer i forhold til menns orgasmer:

– Det kan skape både misforståelser og øke kravene til prestasjoner.

Selv om det sto lite om menns orgasmer i bladene, så fantes det brytninger også her:

– Det var for eksempel en artikkel i Mann om multiorgasmer hos menn. Den bidro til å nyansere bildet, sier Myhre. 

Umannlig analsex 

«Jeg vet ikke hva jeg hadde tenkt hvis jeg hadde blitt med en fyr hjem og han hadde hatt en strap-on i skuffen og bedt meg ta ham bak» (Mann)

Uttalelsen kommer fra en av flere jenter som ga uttrykk for skepsis til analsex der gutten er passiv. Ifølge Myhre er det en dominerende forestilling at gutter maser og gjerne vil ha analsex med jenter. Samtidig er rollene under analsex avgjørende for hvordan gutter blir oppfattet:

– Analsex kan være både mannlig og umannlig. Menn uttrykker mannlighet dersom de er aktive, men umannlighet dersom de er passive, forteller Myhre, og fortsetter:

– Begge kjønn virker enige om dette. Hvis en kvinne har den aktive rollen, så er hun med på å gjøre ham umannlig.

Samtidig fant Myhre enkelte eksempler som viste en aksepterende holdning til anal stimuli hos gutter. Sexologen i Mann ga for eksempel følgende respons til en mannlig innsender:

«Dere gutter har et sterkt nytelsespunkt kalt p-punktet bak, og det er flott at du har begynt å utforske ditt! Jeg synes du skal være ærlig mot jenta di og fortelle henne at du synes det er godt når hun leker med deg der» (Mann)

Eivind Myhre. (Foto: Rannveig Svendby)

Homososialitet

Myhre definerer homososialitet som sosiale bånd mellom personer av samme kjønn. Han mener at slike bånd innad i kjønnsgruppene virker inn på forholdet mellom gutter og jenter:

– Jenter søker for eksempel råd hos hverandre om gutter. Noen ganger spiller de på lag med hverandre for å statuere et eksempel overfor det motsatte kjønn, sier Myhre. Han viser til et leserbrev og tips til løsning i Cosmopolitan, som illustrerer dette:
Leserbrev: «Han er perfekt, men bruker for feminine smykker. Samboeren min er flink til å kle seg, med unntak av tilbehøret han bruker. Det ser ut som det burde ligget i mitt smykkeskrin og ikke i hans.» Monika (29).

Løsning: «Be en av venninnene hans gjøre narr av ham neste gang han smykker seg. Å bruke venninnene dine er et genialt våpen, og han vil nødig komme i ulage med dem.» (Cosmopolitan)

– Her er Cosmopolitan med på å legitimere at jenter går sammen om å latterliggjøre femininitet hos gutter. Slik kan jenter bruke homososialitet for å straffe gutter for å feile i sin kjønnsutøvelse, sier Myhre.

– Det kom tydelig frem i materialet mitt at menn forventes å finne en balanse. Han skal ikke være for tøff og hard, men han skal langt ifra være for feminin heller. Det synes avgjørende at han tar de «riktige» valgene på alle områder.

Kjønnsforskjeller

Myhre valgte å fokusere på seksualitet i Mann og kjærlighet i Cosmopolitan.

– Bidrar ikke dette utgangspunktet til å reprodusere en dominerende forestillinger der menn knyttes til sex og kvinner til kjærlighet?

– Jeg har hele veien vært bevisst på den problemstillingen. Fra begynnelsen var planen å skrive om seksualitet i gutteblader. Jeg valgte å ta med jenteblader etter hvert, og fortsatte da å skrive om seksualitet. I jentebladene fant jeg i tillegg mye om mannlighet og kjærlighet, og jeg valgte å ta det med for å gjøre analysen større og mer interessant. Sammenligningsgrunnlaget avdekket dessuten hvor forbausende lite det står om kjærlighet i Mann, sier Myhre, og fortsetter:

– Det står sentralt i bladenes ide om heteroseksualitet at det er forskjeller mellom menn og kvinner. Det heteroseksuelle parforholdet ser ut å være avhengig av at man beholder mange av disse motsetningene; altså at menn skal være maskuline og at kvinner skal være feminine. Heteroseksualitet er selve rammen rundt forestillingene som gjentas om menn, seksualitet og kjærlighet i bladene. Dette blir sett på som helt naturlig og utfordres derfor i liten grad, sier Myhre.

Endringer og brytninger

Myhre påpeker at det tidligere er forsket lite på mannlig seksualitet og kjærlighet. Han synes det blir lagt for stor vekt på endring i mye av forskningen som er gjort de seneste årene.

– Brytninger og forhandlinger i bladene kan være med på å åpne opp for større frihet og nye handlingsrom for begge kjønn. Likevel er det noe problematisk med begrepet ny seksualitet. Hvor meningsfullt er det egentlig å snakke om det nye? Seksualitet er så grunnleggende at det kanskje ikke er så mye som har endret seg når det kommer til stykket? Det er ingen tvil om at forhandlinger foregår konstant og at det skjer brytninger til stadighet, noe jeg fant mange eksempler på i mitt eget materiale. Likevel tror jeg at det i det store og hele er snakk om de samme tradisjonelle forståelsene og praksisene, og disse tror jeg ikke så lett endrer seg til noe nytt, sier Myhre.
 

Masteroppgave

Masteroppgave: Eivind Myhre: «To jenter og en gutt, da snakker vi!» En studie av menn, seksualitet og kjærlighet i gutte- og jenteblader. Master i tverrfaglige kulturstudier ved NTNU, 2011.

Siste saker

Kalender

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.