Kvinner kun til pynt i sportsnyhetene

I 97,4 % av hovedoppslagene i NRK-sportsnyhetene er det mannlige idrettsutøvere som står i fokus. I TV2 er situasjonen enda verre, viser en mastergradsavhandling om sport og kjønn i norsk rikskringkasting.

Etter fjorten dagers overvåking av sportsnyhetene på NRK1 og TV2 konkluderer Peter Fossland med at sport fortsatt fremstilles som en utpreget maskulin aktivitet i norske medier.

– De to norske tv-kanalene ligger langt etter i å utfordre myten om at det først og fremst er menn som driver med sport. Mine observasjoner stemmer i stor grad med internasjonal forskning på dette feltet, sier Fossland til KILDEN. Her kommer det fram at mediene systematisk ignorerer kvinners sportslige prestasjoner.

Nesten bare menn

Fossland har i sitt mastergradsprosjekt undersøkt om det er kvinner eller menn som blir avbildet, som kommer til orde eller som for lov til å mene noe om sport i norske sportssendinger. I tillegg til Fosslands systematiske observasjoner av sportssendinger er prosjektet basert på kvalitative intervjuer med sportsredaktørene i de to tv-kanalene.

Redaktørene har klare holdninger til hvilke sportsnyheter som bør sendes. Ifølge sportsredaktøren i NRK1 er det nyhetsverdien som bestemmer. Det viktigste innslaget kommer først.

97,40 % av hovedoppslagene Fossland har observert på NRK1, involverer mannlige idrettsutøvere.

I TV2 hadde samtlige observerte hovedoppslag fokuset rettet mot menn.

– Tallene taler for seg selv. Det er ingen tvil om hva sportsredaktørene i de to tv-kanalene anser for å være de viktigste begivenhetene.

Ingen nød

Kvinnenes underrepresentasjon illustreres også i forhold til hvem som intervjues og hvor lenge de intervjues.

I NRK1 fant Fossland at 93% av intervjuobjektene er menn, mens 7% var kvinner. I TV 2 var andelen kvinnelige intervjuobjekter bare 4%. I løpet av Fosslands observasjonsperiode var altså 96% av intervjuobjekten i sportsnyhetene menn.

Ingen av sportsredaktørene synes dette var problematisk.

”Kvinnelige sportsbegivenheter lider ingen nød,” sier sportsredaktøren i NRK1 til Fossland. Sportsredaktøren i TV2 gjør det på sin side klart at redaksjonen ikke har noe ansvar for å promotere sportslige begivenheter som i utgangspunktet ikke er særlig populære.

NRK og TV2 like ille

– Jeg hadde regnet med store forskjeller mellom de to tv-kanalenes sendinger når det gjelder presentasjonen av kvinnelige sportsbegivenheter. Det er det ikke, sier Fossland.

– Også NRK1 følger en kommersiell trend og sender de sportsbegivenhetene de mener er mest populære. Materialet mitt gir ikke grunnlag for å si at NRK1 i større grad enn TV2 lever opp til idealet om lik presentasjon av kvinnelige og mannlige sportsbegivenheter. Ingen av kanalene fokuserer på breddeidretten eller små idrettsgrener. Dette går spesielt utover representasjonen av kvinnelige idrettsutøvere i sportssendingene.

Ikke bare TVs skyld

Fossland understreker at forskjellene som kommer fram i materialet hans ikke bare skyldes tv-kanalenes skjeve dekning. Årsakene til den skjeve fremstillingen kan også skyldes forskjeller i hvordan kvinner og menn, jenter og gutter stimuleres til å drive idrett. Hvem som deltar aktivt i idrett, følger av holdningene og verdiene som de norske idrettsmiljøene bygger på, mener han.

– Å gjøre sport attraktivt for kvinner er en utfordring Idretts-Norge må ta på alvor.

Mange kvinnelige studioverter

Mens kvinner er grovt underrepresentert i innslagene, er situasjonen en annen når det gjelder hvem som sitter med ansvaret i studio. Her er kvinnene overrepresentert. I NRK1 er programverten en kvinne 94% av sendetiden, mens fordelingen er 50-50 i TV2.

På spørsmålet om hvilke kriterier studioverter velges ut i fra, svarer TV2s sportsredaktør at det finnes to kriterier: Eldre menn på grunnlag av deres troverdighet og unge, pene og blonde jenter på grunnlag av deres estetikk. Unge jenter får jobben før eldre kvinner dersom de begge er kvalifisert og ser bra ut.

– Det eneste som kan sies å ha et feminint uttrykk i de to kanalenes sportsendinger, er den synlige rollen kvinnene har som studioverter, sier Fossland.

– Det kan se ut til at kvinnene er utsmykning som har fått til ansvar å presentere mannlige prestasjoner for seerne. Vi kan anta at kvinnene har fått denne rollen for å skjule den virkelige sannhet, nemlig kvinnenes underrepresentasjon i de norske sportssendingene.

Peter Fossland leverte sin mastergradsavhandling ”Invisible” athletes in Norwegian broadcasting – A study of sports-news with focus on gender ved Universitetet i Leicester våren 2001.

Siste saker

Kalender

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.