Prostituerte vil eie sin egen historie

Mange har en mening om prostitusjon. Og mye å forsvare. Ny bok drøfter prostitusjonsforskningens dilemmaer.

Til utroskap, forsvinning eller impotens skiller oss ad

I historien om skilsmisser kan vi få kunnskap om hvor grensen gikk for det å tukte kone og barn, og samfunnets idealer for samliv mellom ektefeller.

Domstolene diskriminerer: Lavere straff hvis du er etnisk norsk og hvit, og voldtar innendørs

En gjennomgang av straffeutmåling i voldtektssaker i Norge finner systematisk diskriminering av kvinner og minoritetsmenn.

Mannsbastionen endrer seg

Juridisk fakultet ved UiO er preget av homogenitet og sosial reproduksjon – men også av bedre kjønnsbalanse og mye vilje til endring. Det viser en ny rapport.

Kjønnsavdelingen episode 1: Voldtekt

Hvorfor er det så få som anmelder en voldtekt? Er rettssikkerhet for voldtektsofre godt nok ivaretatt i Norge? Første episode av Kjønnsavdelingen diskuterer hvordan voldtekt forstås og behandles i Norge.

Barn har rett til egen kjønnsidentitet

Også barn under 16 år har nå mulighet til å endre juridisk kjønn. Anniken Sørlie forsker på lovverkets innvirkning på hvordan barn og unge opplever egen identitet.

Lovendringer skaper nye kjønnsidealer i Egypt

– Kjønnsposisjonene i det egyptiske samfunnet er i endring, sier Monica Lindbekk. Hun mener det utfordrer vår forestilling om et enkelt motsetningsforhold mellom islamisme og feminisme.

Ser loven i sammenheng med livet

En høstdag i 1973 inviterte Juridisk klubb jusstudentene på fest. I invitasjonen ble det lovet servering av øl og vin. I tillegg skulle det konsumeres kvinner, øl og snacks. Da våknet Anne Hellum.

Å vedta lover er ikke nok

Nye lover i Tanzania har styrket kvinners eiendomsrett. Men fortsatt har menn i realiteten sterkere rettigheter til jord og eiendom enn kvinner. − Vi må huske at loven ikke er en lysbryter, at når man klikker på den så blir det lys. Det holder ikke å bare endre loven på papiret, man må også endre praksis, holdninger og kultur. Det tar tid, sier jurist Ingunn Ikdahl.

Brudegaver i rettssalen

I europeisk rett anses kvinner og menn som like parter i ekteskapet, mens land med muslimsk rett gir mann og kone helt ulike rettigheter og plikter. Hvordan slår dette ut når den muslimske brudegaven mahr dukker opp i europeiske domstoler?

Velger lov strategisk

Norsk-pakistanske kvinner ser ut til å velge det lovsystemet som passer deres interesser best, når de velger mellom norsk og islamsk lov. Det sier Farhat Taj Andersen, som har undersøkt sju saker knyttet til ekteskap, skilsmisse og vold.

Religiøse ekteskap for evigheten?

I den norske kirke lover ektepar hverandre troskap til døden skiller dem ad. I den katolske kirke kan ikke en gift bli ikke-gift, så lenge ektefellen er i live. I ortodokse jødiske trossamfunn er det ektemannen som gir og kvinnen som får skilsmisse. Dette er regler som strider mot sekulære likestillingsidealer. Men hvor langt bør og kan den norske stat gå for å reformere religiøse ideer?

Eiendomsrett og kvinnerett

I Tanzania hadde de uformelle regler for eiendomsrett til jord. Nå er reglene blitt formelle. Er det bra eller dårlig for kvinner? Ingunn Ikdahl tar doktorgraden på menneskerettighetsspørsmål knyttet til kvinners rett til jord i Tanzania. Hun mener at dette er viktige spørsmål også for Norge, som givere av bistand.

FNs kvinnekonvensjon kan endre norsk lov

Om lag 90 prosent av FNs medlemsland har sluttet seg til (ratifisert) FNs konvensjon om å avskaffe alle former for diskriminering av kvinner (kvinnekonvensjonen). Norge ratifiserte i 1981. Det innebærer at kvinnekonvensjonen forplikter Norge folkerettslig i forhold til andre land.

Publikasjoner

Forfatter(e):
Ikdahl Ingunn, Kirsten Sandberg, Julie Stewart, Vibeke Blaker Strand & Tone Linn Warstad (red.)
Publisert:
Forfatter(e):
Hellum, Anne, Ingunn Ikdahl, Vibeke Strand & Eva-Maria Svensson
Publisert:
Forfatter(e):
Lundeberg, Ingrid Rindal & Peter Scharff Smith
Publisert:
Forfatter(e):
Kaur, Prableen
Publisert:
Forfatter(e):
Sandberg, Kirsten
Publisert:
Forfatter(e):
Tveit, Miriam, Mia Korpiola, Else Mundal og Helle Vogt
Publisert:
Forfatter(e):
Hellum, Anne og Vibeke Blaker Strand
Publisert:

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.