Juridisk kjønnsskifte løyser ikkje alle problem

Ei ny lov er ikkje nødvendigvis nok til å fjerne ubehaget ved å ha ein kropp som ikkje heilt passar til den personen ein kjenner seg som. Men det kan hjelpe.

Ragnhild Hennum: Første kvinnelige jussdekan ved UiO

Ragnhild Hennum har bred faglig spennvidde, men forskning på kvinners og barns rettssikkerhet er en rød tråd i hennes vitenskapelige virke.

Trenger vi en ny definisjon av voldtekt i loven?

I Norge og Europa kjemper aktivister for å endre voldtektslovgivningen slik at voldtekt defineres som sex uten samtykke. Dette vil verken endre eller løse noe særlig av problemet, mener forskere.

Både menn og kvinner er sårbare i fengsel

Poenget er ikke å generalisere over forskjeller mellom menn og kvinner i fengsel, men å vise hvordan ulike fangers sårbarhet slår ut i et fengselssystem som ikke tar hensyn til individuelle behov, skriver Åshild Marie Vige.  

Innelåste og ensomme: Kvinner diskrimineres i fengsel

En ny rapport viser at kvinner fremdeles har dårligere soningsforhold enn menn. Politikere og kriminalomsorgen har lenge ønsket en endring. – Det er et spørsmål om penger, sier jussprofessor Ragnhild Hennum.

Forskere vil ha mer statlig kontroll av arbeidsgivere

Barne- og likestillingsdepartementets foreslår styrking av arbeidsgivers plikter på likestillingsområdet. Det legges opp til for mye frivillighet og for få sanksjonsmuligheter, mener forskerne Anne Hellum og Helga Eggebø.

Hilde Sandvik: Med hjertet i historien

Hilde Sandvik fikk nylig pris for sin innsats som underviser. Kjønnsperspektivet er viktig i all historie, mener hun. - Man må alltid stille spørsmålet: Gjaldt dette for kvinner også?

Tove Stang Dahl styrket kvinners rettslige stilling

Tove Stang Dahl var en pionér innenfor det kvinnerettslige feltet i Norge. Arbeidene hennes står seg fremdeles imponerende godt som en grunnstein i norsk kvinnerett, skriver Frøydis Patursson.

Hva er kjønnsperspektiver i rettsvitenskap?

Vi spør Ingunn Ikdahl, professor ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo.

Sexkjøpsloven har endret svenskenes holdninger til prostitusjon

I 1999 innførte Sverige forbud mot kjøp av sex. Det er uklart om loven har ført til mindre prostitusjon. Men holdningene til kjøp og salg av sex har endret seg, ifølge forskere.

Liv Finstad: Utenfor allfarvei

I over 25 år har professor Liv Finstad forsket på politiarbeid – uten noen gang å ha avlagt eksamen i kriminologi. Nylig ga hun sin fratredelsesforelesning ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi.

Jussprofessor kritiserer forslag til ny likestillings- og diskrimineringslov

En ny lov er på trappene. Fire lover skal samles til én, og arbeidet med å håndheve loven trappes ned. – En svekkelse av diskrimineringsvernet, særlig for kvinner, sier professor Anne Hellum.

Publikasjoner

Forfatter(e):
Ikdahl Ingunn, Kirsten Sandberg, Julie Stewart, Vibeke Blaker Strand & Tone Linn Warstad (red.)
Publisert:
Forfatter(e):
Hellum, Anne, Ingunn Ikdahl, Vibeke Strand & Eva-Maria Svensson
Publisert:
Forfatter(e):
Lundeberg, Ingrid Rindal & Peter Scharff Smith
Publisert:
Forfatter(e):
Kaur, Prableen
Publisert:
Forfatter(e):
Sandberg, Kirsten
Publisert:
Forfatter(e):
Tveit, Miriam, Mia Korpiola, Else Mundal og Helle Vogt
Publisert:
Forfatter(e):
Hellum, Anne og Vibeke Blaker Strand
Publisert:

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.