Vil lære folk å kjenne igjen rasistiske stereotypier

At rasistiske stereotypier er å finne i kulturen er ikke nødvendigvis rart. Men vi må lære oss å reagere på en annen måte enn hardnakket selvforsvar når dette avdekkes, mener professor Joanna Rubin Dranger.

Den norske skolen reproduserer rasisme og kjønnsstereotypier

God, fri og norsk seksualitet settes opp mot ikke-norsk, gjerne muslimsk, dårlig seksualitet i norske skolebøker. Og ingen er enige om hva rasisme er, eller hvordan det kan undervises om.

Sara Ahmed: - Arbeid med mangfold tilslører rasisme

Hva gjør du når alle andre har blitt presentert med etternavn og professortittel, og du selv introduseres med ‘dette er Sara’?

Da minoritetskvinnene reiste seg

Da samiske kvinner sto i fare for å miste sin tradisjonelle rett til eie egne reinsdyr, mobiliserte de seg. For innvandrerkvinnene var kampen mot rasisme viktig for mobiliseringen.

Utlandsadopterte opplever ofte rasisme

Isabel er norsk, men adoptert fra Latin-Amerika. Når hun er sammen med sin norskfødte mann på fest tror andre gjester at mannen hennes har «importert» henne fra Thailand.

Framstilles som forrædere

- Det afrikansk-amerikanske samfunnet er gjennomsyret av en maskulinistisk agenda. En svart kvinne i USA som kritiserer svarte menn blir lett sett på som en forræder mot hele gruppen av svarte, sier Nikol Alexander-Floyd, kjønnsforsker ved det amerikanske Rutgers University.

Advarer mot rasisme i feminismens navn

Feminisme har fått en sentral rolle i Vestens imperialistiske prosjekt, hevder den kanadiske sosiologen Sherene Razack. I en fersk bok bruker hun den norske debatten som eksempel på at rasistiske argumenter framføres under dekke av feminisme.

Nykolonial rasisme rammer Europas svarte menn

Svarte menn i Europa opplever mer rasisme fordi svart maskulinitet oppfattes som en trussel mot hvite menns hegemoni, sier antropologen Uli Linke, som gjestet Bergen denne måneden.

Kimberlé Crenshaw: Ikke svart og kvinne, men svart kvinne

Kjønnsdiskriminering eller rasisme? Ofte behandles kjønn og rase som to gjensidig utelukkende kategorier, mener professor Kimberlé Crenshaw. Selv er hun opptatt av hvordan ulike typer underordning knyttet til kjønn, klasse og rase, spiller sammen. I snart to tiår har hun jobbet med begrepet interseksjonalitet.

Publikasjoner

Forfatter(e):
Welang, Nahum
Publisert:
Forfatter(e):
Cora Alexa Døving (red.)
Publisert:

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.