Middelalderen

Den hellige Birgitta var tett på den politiske makten

20. september 2021
Birgitta hadde en betydelig stemme i Europa og var den største kvinnelige forfatteren i senmiddelalderen, forteller Unn Falkeid.

Gamle gjenstander kaster nytt lys over kvinners rolle i vikingtoktene

26. november 2020
Serveringsutstyr fra de britiske øyer er funnet i graver til vikingkvinner fra finere familier. – Å stille nye spørsmål til gamle funn kan lære oss mer om kvinners rolle i vikingtoktene, mener forsker.

Middelalderdronninger hadde mye makt

5. april 2018
Forskning på sjakkbrikker, seil og sagalitteratur viser hvordan norske dronninger i vikingtid og middelalder hadde større innflytelse i sin egen samtid enn man hittil har trodd.

Vikingkvinnene som forsvann

25. februar 2015
Kvinnene i vikingtida var viktige samfunnsaktørar, langt utover husfrue- og morsrolla. Kvifor er det knapt nemnt i historiebøkene?

Like staselig gravferd

1. februar 2011
Mye tyder på at kvinnene som ble gravlagt i Osebergskipet var mektige i seg selv, ikke bare i kraft av hvem de var gift med, eller mor til, sier Marianne Moen. Hennes masteroppgave vant prisen for fremragende bidrag til kjønnsforskningen ved Universitetet i Oslo 2010.

Mordet som innledet middelalderen

15. februar 2010
Trodde du kvinner alltid har vært mangelvare i matematikken? Helt feil. Møt for eksempel Hypatia av Aleksandria, som måtte dø for sin kjærlighet til matematikken og filosofien.

Ære – før og nå

27. august 2004
Hva har 1200-tallets Island med guttegjenger i dagens Oslo å gjøre? Silje Dragsund Aase har svaret: ære. Hun har sammenlignet æresbegrepet i disse to gruppene, og funnet en rekke likheter, men også forskjeller, i hvordan idealer omkring ære påvirker hverdagen. Maskuline idealer skaper et miljø hvor vold og lojalitet er viktige ingredienser.

Kjærlighet og ekteskap i norrøn middelalder

18. februar 1999
Bjørn Bandlien fikk pris for fremragende bidrag til kvinneforskning i 1998 av Senter for kvinneforskning, Universitetet i Oslo, på Senterets nyttårsselskap 15. januar 1999, for sin hovedoppgave Kjærlighet og ekteskap i norrøn middelalder i historie ved Universitetet i Oslo.

Publikasjoner

Forfatter(e):
Larsen, Eirinn, Sigrun Marie Moss & Inger Skjelsbæk (Eds.)
Publisert: 2021
Forfatter(e):
Frøyland, Lars Roar mfl.
Publisert: 2021
Forfatter(e):
Onsrud, Silje Valde, Hilde Synnøve Blix & Ingeborg Lunde Vestad (Eds.)
Publisert: 2021
Forfatter(e):
Jansson, Ulrika & Jimmy Sand
Publisert: 2021
Forfatter(e):
Mondani, Hernan et al.
Publisert: 2021
Forfatter(e):
Kari Tove Elvbakken
Publisert: 2021
Forfatter(e):
Maria Olsson
Publisert: 2021
Forfatter(e):
Kerry Greaves (ed.)
Publisert: 2021
Forfatter(e):
Fangen, Katrine and Lisanne Lichtenberg
Publisert: 2021
Forfatter(e):
Eriksen, Ingunn Marie og Patrick Lie Andersen
Publisert: 2021
Forfatter(e):
Smette, Ingrid, Christer Hyggen og Anja Bredal
Publisert: 2021
Forfatter(e):
Locke, Kirsten, Rebecca W. B. Lund & Susan Wright
Publisert: 2021

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.