Middelalderen

Den hellige Birgitta var tett på den politiske makten

20. september 2021
Birgitta hadde en betydelig stemme i Europa og var den største kvinnelige forfatteren i senmiddelalderen, forteller Unn Falkeid.

Gamle gjenstander kaster nytt lys over kvinners rolle i vikingtoktene

26. november 2020
Serveringsutstyr fra de britiske øyer er funnet i graver til vikingkvinner fra finere familier. – Å stille nye spørsmål til gamle funn kan lære oss mer om kvinners rolle i vikingtoktene, mener forsker.

Middelalderdronninger hadde mye makt

5. april 2018
Forskning på sjakkbrikker, seil og sagalitteratur viser hvordan norske dronninger i vikingtid og middelalder hadde større innflytelse i sin egen samtid enn man hittil har trodd.

Vikingkvinnene som forsvann

25. februar 2015
Kvinnene i vikingtida var viktige samfunnsaktørar, langt utover husfrue- og morsrolla. Kvifor er det knapt nemnt i historiebøkene?

Like staselig gravferd

1. februar 2011
Mye tyder på at kvinnene som ble gravlagt i Osebergskipet var mektige i seg selv, ikke bare i kraft av hvem de var gift med, eller mor til, sier Marianne Moen. Hennes masteroppgave vant prisen for fremragende bidrag til kjønnsforskningen ved Universitetet i Oslo 2010.

Mordet som innledet middelalderen

15. februar 2010
Trodde du kvinner alltid har vært mangelvare i matematikken? Helt feil. Møt for eksempel Hypatia av Aleksandria, som måtte dø for sin kjærlighet til matematikken og filosofien.

Ære – før og nå

27. august 2004
Hva har 1200-tallets Island med guttegjenger i dagens Oslo å gjøre? Silje Dragsund Aase har svaret: ære. Hun har sammenlignet æresbegrepet i disse to gruppene, og funnet en rekke likheter, men også forskjeller, i hvordan idealer omkring ære påvirker hverdagen. Maskuline idealer skaper et miljø hvor vold og lojalitet er viktige ingredienser.

Kjærlighet og ekteskap i norrøn middelalder

18. februar 1999
Bjørn Bandlien fikk pris for fremragende bidrag til kvinneforskning i 1998 av Senter for kvinneforskning, Universitetet i Oslo, på Senterets nyttårsselskap 15. januar 1999, for sin hovedoppgave Kjærlighet og ekteskap i norrøn middelalder i historie ved Universitetet i Oslo.

Publikasjoner

Forfatter(e):
Jakobsson, Hilda & Maria Margareta Österholm (red.)
Publisert: 2022
Forfatter(e):
Thorbjørnsrud, Kjersti, Arnfinn H. Midtbøen og Marte Mangset (red.)
Publisert: 2022
Forfatter(e):
Hägg, Gustav, Diamanto Politis & Gry Agnete Alsos
Publisert: 2022
Forfatter(e):
Binningsbø, Helga Malmin & Ragnhild Nordås
Publisert: 2022
Forfatter(e):
Sørum, Hanne,Ragnhild Eg & Wanda Presthus
Publisert: 2022
Forfatter(e):
Svendsen, Nina Lander et al.
Publisert: 2022
Forfatter(e):
Vegard Sjurseike Wiborg
Publisert: 2022
Forfatter(e):
Eivind Tjønneland
Publisert: 2022
Forfatter(e):
Krause, Jana & Louise Olsson
Publisert: 2022
Forfatter(e):
Teigen, Mari, Arnfinn H. Midtbøen & Rune Karlsen
Publisert: 2022
Forfatter(e):
Anka Ryall
Publisert: 2022
Forfatter(e):
Marthe Sørli Gottschalk
Publisert: 2022
Forfatter(e):
Kaasbøll, Jannike, Sindre Andre Pedersen & Veronika Paulsen
Publisert: 2022
Forfatter(e):
Ellingsæter, Anne Lise & Ragni Hege Kitterød
Publisert: 2022
Forfatter(e):
Eivind Grip Fjær
Publisert: 2022

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.