Klima og natur, to mennesker i kajakk på strand med by i bakgrunnen (Tomas Gunnarsson)

Klima og natur

Klimakrise og det grønne skiftet er eksempler på utfordringer som må løses i samspill med forskning på kjønn og likestilling.

Til nå har ikke kjønns- og likestillingsperspektiver vært vektlagt verken i den nasjonale politikken for grønn omstilling, eller i de politiske partienes programmer. Heller ikke i forskningen tematiseres likestilling og grønn omstilling i en norsk eller nordisk kontekst i særlig grad. Men hvis vi ser på FNs bærekraftsmål er likestilling mellom kjønnene forankret som eget mål, samtidig som det er et tverrgående mål for de øvrige målene.

Det å bekjempe klimaendringene, minske ulikhet, sikre bedre helse og livskvalitet for alle, og fremme anstendig arbeidsliv og grønn økonomisk vekst er eksempler på hvordan likestilling er tverrgående i bærekraftsmålene. Med andre ord innebærer målene at også konsekvensene for kjønnslikestilling skal vurderes når tiltak skal utformes for å nå delmålene.

Likestilling i det grønne skiftet var nettopp tema for Kildens årskonferanse i 2021. Her ønsket vi å se på bærekraft, klima og natur i sammenheng med likestilling og i en nordisk kontekst. Les mer om konferansen her.

Likestilling i framtidas grønne arbeidsliv

Hva har naturforvaltning med likestilling å gjøre?

Kristin Engh Førde

Direktør for Kilden kjønnsforskning.no

Trine Rogg Korsvik

Seniorrådgiver

Artikler fra Kildens uavhengige nyhetsmagasin og Tidsskrift for kjønnsforskning

– Det er noe umenneskelig ved menneskets tidsalder

Hvem har skapt klimakrisen og hvem tar konsekvensene? Det opptar forsker Nina Hoel som har skrevet om feminisme og den antropocene tidsalderen.

Hanna Resvoll-Holmsen: Norges første kvinnelige polarforsker

– Jeg tror Hanna Resvoll-Holmsen ville ha vært rasende og fortvilet over hva som har skjedd med naturen på Svalbard, sier forfatter Anka Ryall.

Forskningsrådet får kritikk for klimautlysning

I de siste årene har klima og kjønn kommet på den nordiske agendaen. Derfor er det oppsiktsvekkende at Forskningsrådet utelukker kjønn i ny klimautlysning, mener Helga Eggebø. 

Feminisme trumfer miljø i TV-serien «Lykkeland»

De kvinnelige karakterene i «Lykkeland» får nye muligheter på grunn av det norske oljeeventyret. Men de negative miljøkonsekvensene blir ikke belyst, mener forsker.

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.