Klima og natur, to mennesker i kajakk på strand med by i bakgrunnen (Tomas Gunnarsson)

Klima og natur

Klimakrise og det grønne skiftet er eksempler på utfordringer som må løses i samspill med forskning på kjønn og likestilling.

Til nå har ikke kjønns- og likestillingsperspektiver vært vektlagt verken i den nasjonale politikken for grønn omstilling, eller i de politiske partienes programmer. Heller ikke i forskningen tematiseres likestilling og grønn omstilling i en norsk eller nordisk kontekst i særlig grad. Men hvis vi ser på FNs bærekraftsmål er likestilling mellom kjønnene forankret som eget mål, samtidig som det er et tverrgående mål for de øvrige målene.

Det å bekjempe klimaendringene, minske ulikhet, sikre bedre helse og livskvalitet for alle, og fremme anstendig arbeidsliv og grønn økonomisk vekst er eksempler på hvordan likestilling er tverrgående i bærekraftsmålene. Med andre ord innebærer målene at også konsekvensene for kjønnslikestilling skal vurderes når tiltak skal utformes for å nå delmålene.

Likestilling i det grønne skiftet var nettopp tema for Kildens årskonferanse i 2021. Her ønsket vi å se på bærekraft, klima og natur i sammenheng med likestilling og i en nordisk kontekst. Les mer om konferansen her.

Likestilling i framtidas grønne arbeidsliv

Hva har naturforvaltning med likestilling å gjøre?

Trine Rogg Korsvik

Seniorrådgiver

Kristine Sundvor Solvin

Rådgiver

Artikler fra Kildens uavhengige nyhetsmagasin og Tidsskrift for kjønnsforskning

Hanna Resvoll-Holmsen: Norges første kvinnelige polarforsker

20. oktober 2023

– Jeg tror Hanna Resvoll-Holmsen ville ha vært rasende og fortvilet over hva som har skjedd med naturen på Svalbard, sier forfatter Anka Ryall.

Forskningsrådet får kritikk for klimautlysning

30. august 2023

I de siste årene har klima og kjønn kommet på den nordiske agendaen. Derfor er det oppsiktsvekkende at Forskningsrådet utelukker kjønn i ny klimautlysning, mener Helga Eggebø. 

Feminisme trumfer miljø i TV-serien «Lykkeland»

30. juni 2022
De kvinnelige karakterene i «Lykkeland» får nye muligheter på grunn av det norske oljeeventyret. Men de negative miljøkonsekvensene blir ikke belyst, mener forsker.

Vi må jobbe for mer likestilte byrom

27. mai 2022
Arkitekter og stedsutviklere må bli mer kjønnsbevisste, skriver Pia Haukali i sin kronikk.

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.