Kildens faglige råd

Fra og med 2019 har Norges forskningsråd oppnevnt et eget faglig råd for Kilden.

Medlemmer av Kildens faglige råd for perioden 2022-2024 er følgende:

  • Professor Elisabet C. Ljunggren, Dekan for fakultet for samfunnsvitenskap ved Nord universitetet og leder av Fagrådet
  • Avdelingsdirektør Anna Bjørshol, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (BUFDIR)
  • Seniorrådgiver og ph.d. Knut Oftung, Likestillings- og diskrimineringsombudet
  • Forskningsleder Mari Teigen, Senter for likestillingsforskning (CORE) ved Institutt for samfunnsforskning
  • Forsker Ivana Suboticki, Institutt for tverrfaglige kulturstudier, NTNU
  • Førsteamanuensis Ronald Mayora Synnes, Institutt for sosiologi og sosialt arbeid, Universitetet i Agder
  • Assisterende direktør/Seniorforsker Torunn L. Tryggestad, Institutt for fredsforskning (PRIO), og leder for PRIO Centre on Gender, Peace and Security
  • Avdelingsdirektør for forsking og bevaring Thomas Walle, Musea i Sogn og Fjordane


Les mandatet for Kildens faglige råd her.

 

Her kan du lese referat fra fagrådsmøtene:

2023

9. juni 2023

2022

8. desember 2022

22. august 2022

12. januar 2022

2021

21. april 2021

2020

5. november 2020

2019

11. november 2019

 


 

Før 2019 hadde Kilden et styre. Les referater fra tidligere styremøter her:

2018

30. januar 2018

2017

8. september 2017

16. mai 2017 - sak på sirkulasjon

14. mars 2017

2016

16. desember 2016

6. september 2016

14. mars 2016

2015

1. desember 2015

1. september 2015

10. februar 2015

2014

9. desember 2014

9. september 2014

13. februar 2014

10. januar 2014

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.