Forskeren svarer

Hva er kjønnsperspektiver i kreftforskning?

Vi spør Sveinung Wergeland Sørbye, overlege og spesialist i patologi ved Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø.
– Gutter bør få HPV-vaksine både med tanke på egen helse, men også for å unngå å smitte jenter med HPV, sier Sveinung Wergeland Sørbye. Foto: Jan Fredrik Frantzen, UNN

Sveinung Wergeland Sørbye er overlege og spesialist i patologi ved Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø. Sørbyes spesialområde er HPV-vaksine og forebygging av livmorhalskreft.

­ Hva forbinder du med kjønnsperspektiver i forskning?

­– Jeg er lege og tenker først og fremst på hvordan sykdom kan ramme kvinner og menn på ulik måte. Noen sykdommer rammer nesten bare kvinner. Noen sykdommer rammer nesten bare menn. Samme sykdom kan gi ulike symptomer og kan ha ulik behandling og prognose avhengig av kjønn. Ulike medisiner kan ha ulik virkning hos kvinner og menn. Mye av forskningen på utvikling av nye medisiner er utført på menn, og så antar man at de skal virke på samme måte hos kvinner.

­ På hvilken måte kan kjønnsperspektiver være nyttig i ditt fagfelt?

­– Ved utredning av en pasient tenker legene ofte på det vanligste, men også på det mest alvorlige. Hvilke sykdommer som er vanligst kan være forskjellig hos kvinner og menn og avhengig av alder. Brystkreft er vanligst hos kvinner, men kan også ramme menn. HPV er årsak til livmorhalskreft hos kvinner, men kan også gi kreft hos menn.

­– Så langt har vi i Norge bare gitt HPV-vaksine til kvinner, men fra høsten 2018 er det planlagt HPV-vaksine til både jenter og gutter i 7. klasse. Gutter bør få HPV-vaksine både med tanke på egen helse, men også for å unngå å smitte jenter med HPV. Du oppnår best effekt av HPV-vaksinen dersom smittekjeden brytes i begge ledd. Menn som har sex med menn vil i liten grad være beskyttet mot HPV dersom bare 12 år gamle jenter får tilbud om vaksine.

­ Hvordan har du jobbet med kjønnsperspektiver i din forskning?

­– Som spesialist i patologi ser jeg mange prøver i forbindelse med Livmorhalsprogrammet og Mammografiprogrammet. Det er i dag ingen screeningprogrammer for menn. Noen har foreslått screening mot prostatakreft, men studiene så langt viser liten effekt av prostata-screening.

­– En stor andel av analkreft skyldes HPV og forekommer både hos kvinner og menn. Generelt er analkreft hyppigere hos kvinner enn hos menn. Det finnes imidlertid unntak. Menn som har sex med menn får oftere analkreft enn kvinner. HIV-positive menn som har sex med menn har spesielt høy risiko for analkreft. I USA anbefaler man at HIV-positive menn som har sex med menn går til årlig undersøkelse av endetarmen.

­Hvilke fag kunne i større grad hatt et kjønnsperspektiv?

­– Kvinner og menn er forskjellige. Jenter gjør det bedre på skolen enn gutter. Legeyrket var tidligere dominert av menn. Nå er flertallet av studentene kvinner. Noen yrker er typisk mannsdominerte. Kvinner og menn vil ofte ha ulike perspektiver og ulik erfaringsbakgrunn. Generelt vil det være en fordel med jevnere fordeling av kvinner og menn innenfor alle yrker og alle fagfelt.

Kjønnsperspektiver i forskning

Forskningsrådet og EU vil at forskere skal integrere kjønnsperspektiver i forskning der det er relevant. Det skal øke sjansen for forskningsfinansiering. Men hva er kjønnsperspektiver? Når er det relevant? Hvorfor er det viktig? Og hvordan skal man få det til? 

Kilden kjønnsforskning.no spør forskere fra ulike fagfelt om hva de forbinder med kjønnsperspektiver, hvordan slike perspektiver kan være nyttig og hvordan de selv har jobbet med det.

Denne serien er en del av prosjektet Integrering av kjønnsperspektiver i forskning

Se også Forskningsrådets policy om Kjønnsbalanse og kjønnsperspektiver i forskning og innovasjon.

Les alle svarene fra forskerne

Siste saker

Kalender

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.