Kriminelt å leie kjæresten

Mens det mange steder i verden vedtas nye rettigheter og diskrimineringsvern for homofile, går det motsatt vei i en rekke afrikanske land.
I Uganda foreligger et lovforslag som kan gjøre det forbudt for homofile å holde hverandre i hånda. (Illustrasjonsfoto: iStockphoto)

Ugandas regjering har utarbeidet et lovforslag som i verste fall gir dødsstraff for homoseksuelle handlinger.

Statsledere og andre autoriteter i en rekke afrikanske land hevder at homoseksualitet er «uafrikansk». Zimbabwes president Robert Mugabe er en av de som er mest kjent for disse meningene.

– Men hva er egentlig afrikansk? spurte Signe Arnfred fra Institut for Samfund og Globalisering, Roskilde Universitet i Danmark da hun nylig innledet på konferansen Kvinnerettigheter og homotoleranse: Norges nye eksportvare? Arnfred tar tak i konferansetittelens ironiske anslag, og mener det er mange måter å forstå kjønn og seksualitet. I sin forskning har hun sett at kjønn har blitt oppfattet relativt tidligere i afrikansk historie. Hun går til tiden før kolonialiseringen av kontinentet for å se nærmere på afrikansk kultur før europeernes inntog.

- Det skjer en avgjørende vending i kulturutviklingen med kolonitiden, hevder Arnfred. - Med koloniseringen av Afrika på slutten av 1800-tallet, ble viktoriatidens moral og verdier innført på kontinentet. Patriarkat og homofobi er tett sammenvevd og sentralt i viktorianske verdier, påpeker Arnfred.

Vitenskapelig pornografi

Signe Arnfred. (Foto: Stine Bøe)

Signe Arnfred mener også viktoriatiden var særdeles fiksert på sex, men på en fordekt og indirekte måte. Fantasier om det ukjente afrikanske kontinentet kobles til seksuelle forestillinger, hevder Arnfred og trekker fram Sigmund Freud og Henry Rider Haggard som eksempler på tidsånden. Haggard var en britisk forfatter som beskrev afrikanske landskap som kvinnelige kropper, og brukte begrep som penetrasjon av det jomfruelige landet. Freud, på sin side, beskrev kvinners psyke som et mørkt, ukjent kontinent.

- Oppdagelsesreisende bidro med «vitenskapelig» pornografi; eksotisk nakenhet ble framvist i opplæringsøyemed, sier Arnfred og trekker danske paralleller til fotografier av halvnakne kvinner fra Grønland som ble utstilt i vitenskaplig øyemed.

Arnfred understreker at hun generaliserer, og at en selvfølgelig ikke kan snakke om Afrika som en homogen helhet. Men når statsledere henviser til hva som er «afrikansk» og «uafrikansk», ønsker også Arnfred å vise andre forståelser av hva «det afrikanske» kan være.

Omvendelse

Arnfred mener altså at den europeiske koloniseringen innførte sin moral og sine verdier i Afrika, i tro på at kontinentet trengte frigjøring og modernisering. Over hundre år senere hevder den ugandiske homoaktivisten Victor Mukasa at historien gjentar seg. Han mener den drastiske endringen i Uganda er påvirket av den amerikanske Ex-gaybevegelsen. Bevegelsens mål er å avvenne homofile, gjennom for eksempel opphold i kloster og egne hus.

Mukasa forteller at ex gay-bevegelsen har vært aktiv i Uganda med økonomisk støtte, blant annet til bygging av skoler. For et år siden arrangerte de en stor konferanse, hvor de advarte mot den homofile trusselen, og kom med forslag til lovendringer. Det nye lovforslaget fra Ugandas regjering har ifølge Mukasa tatt innover seg Ex-gaybevegelsens budskap om homofile som representanter for alt negativt og ondt i landet, og tar sikte på å beskytte tradisjonelle afrikanske familieverdier.

– Myndighetene bruker trumfkortet og appellerer til barnas sikkerhet. Barna må beskyttes mot de syndige og farlige homoseksuelle. De som var våre venner har brått snudd mot oss, blir våre fiender, angriper oss. Rykter og historier konstrueres i media, uten at vi får svarmulighet.

Victor Mukasa. (Foto: privat.)

Mukasa har vært med på å danne en rekke homorettighetsorganisasjoner i Uganda, men ser at det nye lovforslaget vil føre til en alvorlig backlash for homoarbeidet. Lovforslagets omfang er utvidet, slik at flere handlinger enn før vil bli kriminelle. Victor nevner for eksempel å leie hverandre, flørting og tilnærminger, støtte til organisasjoner og deltagelse i deres arbeid. - Opplysningsarbeid om sikker sex for å unngå smitte vil bli umuliggjort, tror Mukasa. - Om du får vite at en person er homofil, bryter du loven hvis du ikke innen 24 timer varsler myndighetene om denne personen. Homofile i Uganda drives tilbake til skapet, konstaterer Victor.

Det er i slike sammenhenger Signe Arnfred ønsker å sette spørsmålstegn ved hva som egentlig er afrikansk respektive uafrikansk.

Gjenfortolkning av afrikansk kultur og tradisjon

Hvordan var så afrikansk kultur og tradisjon før koloniseringen? Arnfred har i sin forskning blant annet sett til den sørafrikanske historieprofessoren Jeff Guy. Ved hjelp av hans forskning mener hun det er en mer avslappede holdninger til sex utenfor ekteskapet, inkludert sammekjønnssex.

- En måte å forstå forskjellene på, sett i lys av nåtidens kategorisering av homoseksualitet, er at sex ble ansett som en aktivitet, ikke en identitet. Det vil si at homoseksuelle relasjoner kunne sameksistere med ekteskap og reproduksjon. Sex kunne være for reproduksjon, og sex kunne være for nytelse, sier Signe Arnfred. – Kjønnsroller var også flytende og situasjonsavhengige, påpeker hun og viser til «boy-wives» i afrikanske gruver.

Annerledesheten som møtte europeiske kolonister førte til feilaktige tolkninger og oppfatninger. Når Mugabe mener homoseksualitet er «uafrikansk», har han glemt Afrikas historie før 1850, mener Arnfred.

Signe Arnfred håper hennes forskning kan åpne opp for andre måter å tenke på, og vise at det finnes alternative forståelser av hva afrikansk kan være.

Konferanse

Konferansen Kvinnerettigheter og homotoleranse: Norges nye eksportvare? ble  arrangert 9. mars av Skeivt forum, Skeiv seminarrekke, Skeiv ungdom og Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner. I tillegg til en rekke aktivister og den omtalte forskeren Signe Arnfred deltok den indiske forskeren Ruth Vanita.

Siste saker

Kalender

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.