Valg

Valg

03. september 2007

Unge kvinner strømmet til Fremskrittspartiet ved stortingsvalget i 2005. Hver fjerde kvinne under 30 år ga sin stemme til partiet. Valgforsker Hanne Marthe Narud ser ikke bort fra at samme tendens kan gjøre seg gjeldende i årets valg.

09. november 2005
Kommunestyrer, fylkesting og Stortinget har langt fra kjønnsbalanse blant de innvalgte representantene. Men nå har Sametinget fått det. Ved høstens valg økte kvinneandelen i Sametinget fra 18 til 51 prosent. Og for første gang er det valgt en kvinnelig sametingspresident: Aili Keskitalo. Hva skjedde?

Sider

Publikasjoner

Forfatter(e):
Bjarnegård, Elin and Meryl Kenny
Publisert:
2016