Valg

Valg

09. november 2005
Kommunestyrer, fylkesting og Stortinget har langt fra kjønnsbalanse blant de innvalgte representantene. Men nå har Sametinget fått det. Ved høstens valg økte kvinneandelen i Sametinget fra 18 til 51 prosent. Og for første gang er det valgt en kvinnelig sametingspresident: Aili Keskitalo. Hva skjedde?

Sider

Publikasjoner

Forfatter(e):
Bjarnegård, Elin and Meryl Kenny
Publisert:
2016