Politikk, kjønn og likestilling

Det tredje nummeret i år er et temanummer om politikk, kjønn og likestilling, planlagt til årets lokalvalg. Sentralt for artiklene er de politiske partiene og deres kandidatutvelgelse og politikk når det gjelder kjønnsbalanse, samt representanters rolleforståelse og likestilling i integrerinspolitikken. I tillegg kan du lese om kampanjer for å få flere kvinner inn i politikken og til sist om hvordan skeiv identitetspolitikk danner grunnlag for kollektiv motstand mot trusler, trakassering og vold som oppleves som homofobisk motivert.

DOI: 10.18261/issn.1891-1781

Les mer om forskningen til Marte Slagsvold Winsvold i Nyhetsmagasinet: Kvinnelege lokalpolitikarar er meir opptekne av ressurssvake grupper

Les om forskningen bak boka Europeisering av nordisk likestillingspolitikk i Nyhetsmagasinet: – EU hever standarden på norsk likestillingspolitikk

Hør opptak fra lanseringsseminar 2. september 2019: Bonus: Lik rett til makt? Kvinner i lokalpolitikken

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.