Framtider

Årets andre nummer er et dobbeltnummer om "Framtider". Artiklene løfter fram hvordan forestillinger, ideer, ideal og politikker om kjønn, kropp, identitet og tilhørighet er innvevd i spørsmål om fortid, framtid og nåtid. Les om interseksjonelle framtidsfortellinger, science fiction i lys av feministisk teori, kjønnsnormer i reklame, bioteknologi, reproduksjon og donorunnfangelse, samt befolkningspolitikk i Tyrkia.

DOI: 10.18261/issn.1891-1781

Les mer om forskningen til Sonia Muñoz Llort, Maria Puenchir og Inga Márjá Utsi, og Sara E. S. Orning i Nyhetsmagasinet: Utfordrer akademias tellekanter med samtalen som verktøy

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.