Åpent nummer

Dette andre nummeret av tidsskriftet i 2017 samler tre artikler som på ulike måter bidrar med nye humanistiske perspektiver på kroppen.

DOI: 10.18261/issn.1891-1781

Les om Camilla Bruun Eriksens artikkel i nyhetsmagasinet: Evig heksejakt på den tjukke kroppen

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.