Prostitusjon

Nigerianske kvinner i prostitusjon: «Hore» og offer

18. januar 2008
Nigerianske kvinner i prostitusjon framstilles som ofre for svart magi. De strukturelle forholdene – den sviktende europeiske migrasjonspolitikken – faller bort fra debatten. Det hevder Synnøve Økland Jahnsen, som har undersøkt norske avisers dekning av nigerianske prostituerte.

Vil fylle kunnskapshull

5. oktober 2007
Hvordan skal ofre for menneskehandel telles? Hva mener folk flest om sexkjøp? Og hvor kommer vår kunnskap om prostitusjon fra? Til tross for omfattende prostitusjonsforskning er det fremdeles store hull i kunnskapen. Et nytt fellesnordisk forskningsprosjekt vil samle, systematisere og diskutere det vi tror vi vet om prostitusjon i Norden.

«Ung kvinne søker bedre liv»

7. august 2007
Hva håper østeuropeiske kvinner å oppnå når de kommer som prostituerte til Norge? I en ny masteroppgave presenterer Irina Polyakova prostituerte kvinners håp, virkelighet og muligheter.

Trenger vi «kultur»?

11. juni 2007
«Kultur» blir brukt til å forklare alt fra nigerianske kvinners prostitusjon til vold mot kvinner. Mediene bruker begrepet på en lettvint og ugjennomtenkt måte, hevder forfatterne av den aktuelle boka «Grenser for kultur? Perspektiver fra norsk minoritetsforskning». Forskerkollega Anja Bredal advarer mot å kaste kulturbegrepet på søppelhaugen.

Fikk sexkjøperne i tale

18. mai 2007
Linda Sannesmoen fikk en storm av henvendelser da hun annonserte etter menn som ville snakke om sine erfaringer med kjøp av sex. Sammen med traffickingofre og en bakmann kommer de til orde i masteroppgaven hennes om kvinnehandel.

Drømmen om Europa

4. juli 2006
– Jeg har aldri møtt kvinner som er så misfornøyde i prostitusjon som de nigerianske gateprostituerte, sier May-Len Skilbrei, som har forsket på prostitusjon i en årrekke. Hun er en av tre forskere bak rapporten Afrikanske drømmer på europeiske gater.

Bakgater - 20 år etter

6. april 2006
I 1986 kom Bakgater - en bok om prostitusjon, penger og kjærlighet. Elin Kippe presenterer boka på nytt, og spør om den fortsatt er aktuell - 20 år etter.

Publikasjoner

Forfatter(e):
Sandberg, Paula Koskinen, Rebecca Lund & Tiina Suopajärvi (eds.)
Publisert: 2019
Forfatter(e):
Skilbrei, Mai-Len and Charlotta Holmström
Publisert: 2017
Forfatter(e):
Spanger, Marlene & May-Len Skilbrei (Eds.)
Publisert: 2017

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.