Nasjonalt kontaktmøte for kvinne- og kjønnsforskning

Kontaktmøtet er et forum for å diskutere sentrale spørsmål og saker av felles interesse, og arrangeres av Forening for kjønnsforskning i Norge.

Representanter for sentre og nettverk for kvinne- og kjønnsforskning, og andre aktører i feltet, møtes en gang i året for å oppdatere hverandre på hva som foregår i de ulike miljøene, og for å diskutere forskningspolitiske spørsmål.

Kontaktmøtene kom i gang på åttitallet. Da Nasjonalt fagråd for kvinne- og kjønnsforskning ble opprettet i 2002, tok Fagrådet over noen av funksjonene Kontaktmøtet tidligere har hatt.

 

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.