Forening for kjønnsforskning

Forening for kjønnsforskning

Forening for kjønnsforskning jobber for å synliggjøre og skape gode vilkår for kjønnsforskning i Norge.

Foreningens formål er å:

  • skape møteplasser for kjønnsforskere på tvers av fag og disipliner
  • lage nettverk og fremme faglige diskusjoner mellom medlemmene
  • utvikle samarbeidet mellom nasjonal og internasjonal kjønnsforskning

Foreningen er en medlemsbasert organisasjon.

Les mer på foreningens nettside, og følg dem på Facebook.