Forening for kjønnsforskning

Foreningens formål er å:

  • skape møteplasser for kjønnsforskere på tvers av fag og disipliner
  • lage nettverk og fremme faglige diskusjoner mellom medlemmene
  • utvikle samarbeidet mellom nasjonal og internasjonal kjønnsforskning

Foreningen er en medlemsbasert organisasjon.

Les mer på foreningens nettside, og følg dem på Facebook.

Foreningen for kjønnsforskning lyser ut et reisestipend på opptil 10 000 NOK som kan brukes til faglig begrunnede formål. Dette kan du lese mer om på foreningens hjemmeside.

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.