Illustrasjon Kildens årskonferanse en stor logo av Kildens K sammen med mange små hvite K'er på lyseblå bakgrunn

Kildens årskonferanse

En møteplass for forskningsmiljøer, myndigheter, politikere, interesseorganisasjoner og alle som er opptatt av kjønn og likestilling.

Kildens årskonferanse arrangeres hver høst. Hit inviterer vi forskere, myndigheter, politikere og sivilsamfunn for å formidle og diskutere aktuelle spørsmål knyttet til kjønn og likestilling. Årskonferansen er alltid gratis å delta på og åpen for alle som melder seg på. 

Kildens årskonferanse 2024 går av stabelen 7. november på Nasjonalbiblioteket. Temaet denne gangen er Trenger vi fortsatt kvinnehistorie? Hold deg oppdatert ved å abonnere på Kildens ukentlige nyhetsbrev. 

Tidligere årskonferanser

Likestilling i det grønne skiftet (2021)

Den første årskonferansen ble arrangert i 2021, på et tidspunkt da få hadde problematisert det grønne skiftet i et likestillingsperspektiv. På årskonferansen satte Kilden dette temaet på den offentlige dagsordenen. Med utgangspunkt i forskerinnleggene og debattene på årskonferansen, produserte Kilden to politikknotater i etterkant:

Likestilling i framtidas grønne arbeidsliv 
Hva har naturforvaltning med likestilling å gjøre?

Program (2021)

Likestilling for framtida – 10 år etter Skjeie-utvalget (2022)

I 2022 var det ti år siden Likestillingsutvalget, også kjent som Skjeie-utvalget, la fram to offentlige utredninger som satte fart på likestillingsdebatten i Norge. I samarbeid med CORE – Senter for likestillingsforskning tok årskonferansen temperaturen på norsk likestillingspolitikk og framtidas likestillingsutfordringer. 

Mari Teigens hovedinnledning, samt utvalgte innlegg fra forskerstaffetten, ble publisert på nett:

Filmserie: Likestilling for framtida 

Program (2022)

Hva skal vi med kjønnsforskning? (2023)

I 2023 var det 25 år siden Forskningsrådet opprettet Kilden. Årskonferansen markerte 25-årsjubileet ved å invitere forskere, aktører fra sivilsamfunnet, Forsvaret og media til å diskutere hvordan kjønnsforskning gir nyttig kunnskap for samfunnet, hvorfor det er så sterke meninger om kjønnsforskning og hvordan kjønnsforskning blir formidlet i media.

Program (2023)

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.