Filmserie: Likestilling for framtida

Filmserie fra Kildens årskonferanse 2022: Likestilling for framtida - 10 år etter Skjeie-utvalget

For ti år siden fantes det ikke en helhetlig likestillingspolitikk i Norge. Det konstaterte Skjeie-utvalget (Likestillingsutvalget) i to offentlige utredninger. Vi markerte tiåret som har gått siden utvalget leverte sine to historiske utredninger på Kildens årskonferanse 2022: Likestilling for framtida – 10 år etter Skjeie-utvalget.

I filmserien «Likestilling for framtida» deler vi høydepunktene fra årskonferansen.  

Hvordan ser norsk likestillingspolitikk ut i dag? Hvilke konsekvenser fikk Skjeie-utvalget på sikt? Og hvilke likestillingsutfordringer møter vi i framtida? 

Les mer om årskonferansen på prosjektsiden. Filmserien er støttet av Fritt Ord.  


Politikk for likestilling

Hvordan ville Skjeie-utvalget løse datidas likestillingsutfordringer, og mangler det politikk for likestilling i dag? Mari Teigen er senterleder ved CORE – Senter for likestillingsforskning og satt selv i Skjeie-utvalget. Ti år senere holder hun hovedinnledningen på Kildens årskonferanse.


Hvordan fungerer likestillings- og diskrimineringsloven?

Likestillingslovgivningen følges ikke godt nok opp, mener Anne Hellum, professor ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo. Hvilke konsekvenser fikk Skjeie-utvalget for lovverket?


Gutteproblemer? Hvilke gutter, når, og sammenlignet med hvem? 

Debatten om gutters problemer er preget av forenklinger, mener Kristoffer Chelsom Vogt. Han er professor og instituttleder ved Sosiologisk institutt ved Universitetet i Bergen og har forsket på gutter, gaming og dataspill. 


«Det er fødselsratene»: om krenket maskulinitet og kvinnekontroll i høyreekstreme miljø

Kan kjønnsperspektiver brukes for å forstå veien inn og ut av voldelig ekstremisme? Cathrine Thorleiffson er førsteamanuensis ved Sosialantropologisk institutt, Universitetet i Oslo, forsker ved C-rex – Senter for ekstremismeforskning og leder av Ekstremismekommisjonen. 

 


Sosiale medier, kjønn og etnisk diskriminering

Vi trenger mer forskning på kjønnet rasisme, mener Ronald Mayora Synnes. Han er førsteamanuensis ved Institutt for sosiologi og sosialt arbeid ved Universitetet i Agder, og har forsket på sosiale medier, kjønn og etnisk diskriminering. 


 

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.