Kilden kjønnsforskning.no 20 år: Kjønnsforskningens historie – fra kvinneliv til kjønnstrøbbel

Illustrasjon: Skinkeape.

Tid: 21. november kl.15.00–20.00

Sted: Kulturhuset, Oslo - Laboratoriet, 3. etasje.

Program

Kl.14.30: Dørene åpner

Kl.15.00: Festseminar: Kjønnsforskning i Norge – en faghistorie

Kjønnsforskning er i dag et etablert forskningsfelt, med egne sentre på de store universitetene, doktorgradsprogrammer og stor tilstrømming av studenter. Men fagfeltet er ungt, både internasjonalt og i Norge. I 2018 feirer Kilden kjønnsforskning.no 20 år som formidler av norsk kjønnsforskning. Det skjer året etter at fagfeltets vitenskapelige tidsskrift feiret 40 år. Terminologi og teori fra kjønnsforskningen har funnet veien til offentlig debatt og populærkultur, mens pionerene ser tilbake på fremveksten av et forskningsfelt som har sprengt både institusjonelle og teoretiske grenser. Det startet som aktivisme – forskere med tette bånd til kvinnebevegelsen kjempet kvinneperspektivet inn på universitetet. I dag er kjønnsperspektivet en selvfølge i mange fag. 21. november vil sentrale forskere fortelle om milepæler i norsk kjønnsforsknings faghistorie, og vi diskuterer spørsmålet: hvor går kjønnsforskningen nå?

 

Foto: UiO.

Beatrice Halsaa, professor emerita ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, UiO  

Fra kvinnesak til akademisk institusjon: Kjønnsforskningens fremvekst i Norge

Da Halsaa begynte på universitetet var det ingen kvinnelige forfattere på pensum, og få fag hadde brukt mye energi på andre kjønn enn mannen. Studenter ble aktivister, og kjempet inn kvinneperspektivet i fag etter fag. Med pionerer som Harriet Holter, Åse Hiorth Lervik, Ida Blom og Kari Wærness ble kvinneforskningen et faktum. Halsaa forteller om veien fra barrikadene til egne institusjoner, og fra kvinne- til kjønnsforskning.

 

Foto: UiO.

Øystein Gullvåg Holter, professor ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, UiO 

Menn har også kjønn! Manns- og maskulinitetsforskningen kommer på banen

I dagens kjønnsforskning er det en selvfølge at menns virkelighet er kjønnet og at menn skal studeres med kjønnsbriller på. Men i kvinneforskningens begynnelse hadde ikke mannen en selvsagt plass. Øystein Gullvåg Holter forteller om hvordan kjønnsforskningen ble likestilt, da menn og maskuliniteter kom inn i faget.

 

 

Foto: Mari Lilleslåtten.

Agnes Bolsø, professor ved Senter for kjønnsforskning, NTNU 

Kjønnsforskningens venner og uvenner – Hjernevask 10 år etter

I 2009 ble «alle» kjent med kjønnsforskningen. I TV-programmet Hjernevask spurte Harald Eia norske forskere spørsmål om kjønnsforskjeller skyldes at vi er født sånn eller blitt sånn. Kreativ klipping viste kjønnsforskere som sosialkonstruktivister uten tro på biologiske forskjeller. Fagfeltet fikk seg en støkk. Men hva var egentlig Hjernevask? I løpet av det siste tiåret har fenomener som post-fakta, høyrepopulisme og Jordan Peterson gitt offentligheten nye versjoner av hva kjønnsforskningen er verdt. Bolsø ser nærmere på kritikken. 

 

Foto: Ragnhild Fjellro.

Beret Bråten, forsker ved Ahus' helsetjenesteforskningsenhet

Hva betyr KILDEN?

Kilden ble opprettet i 1998 som Kvinne- og kjønnsforskningens InformasjonsLinje og Dokumentasjonsenhet i Norge. I løpet av 20 år har både kjønnsforskningen og kommunikasjonsfeltet forandret seg mye. Beret Bråten var forskningsjournalist i Kildens nyhetsmagasin på tidlig 2000-tall, og har siden fulgt stedet tett, både som kilde i en rekke intervjuer og ikke minst som styreleder. Hva har Kilden betydd for norsk kjønnsforskning og i norsk offentlighet? Bråten forteller hvordan det var å jobbe med formidling av kjønnsforskning for 15 år siden, og hvordan Kilden har utviklet seg frem til i dag. 

 

Panelsamtale: Hvor går kjønnsforskningen?

I dag jobber kjønnsforskere innenfor forskjellige fagfelt og med mange ulike temaer. Noen forsker på monstre, noen på lønnsforskjeller. Noen kjønnsforskere har kjønn som en av mange forskningsinteresser, mens mange forskere som bruker kjønnsperspektiver ikke nødvendigvis kaller seg kjønnsforskere. Så hva betyr egentlig kjønn i kjønnsforskning i dag? Hva forsker kjønnsforskerne på? Og hvor går fagfeltet i fremtiden?

I panelet:

  • Helene Aarseth, professor ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning.no, UiO
  • Randi Gressgård, professor ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK), UiB
  • Torjer Olsen, professor ved Senter for samiske studier, UiT
  • Mari Teigen, forsker 1 og leder for CORE – Senter for likestillingsforskning
  • Reinert Vikjord Skumsnes, Phd. kandidat ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, UiO

Moderator: Linda Marie Rustad, direktør i Kilden kjønnsforskning.no.

17:00: Fest!

  • Helene Uri kåserer: Forfattere og kvinnelige forfattere
  • Prisutdeling: Årets artikkel i Tidsskrift for kjønnsforskning 2017
  • Vin og lett servering
  • Taler

Arrangementet er fulltegnet. Du kan sette deg på venteliste via dette skjemaet.

Følg med på facebook.

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.