Utgave: 1/2024 Åpent nummer

Eva Fodor: The Gender Regime of Anti-Liberal Hungary

Grafisk forsideillustrasjon i grønt, lyseblått og hvitt for Tidsskrift for kjønnsforskning nummer 1-24

Bokanmeldelse

La meg starte med et eksempel på autoritære trekk i Ungarn: I november 2023 ble museumsdirektøren Lászlo Simon ved Ungarns nasjonalmuseum fjernet fra sin stilling av kulturminister János Csak på grunn av LHBTQ+-innhold i en omreisende utstilling med pressefoto i regi av organisasjonen World Press Photo. Han er ikke den første lederen som har blitt fratatt stillingen sin i løpet av Viktor Orbáns andre regjeringsperiode (2010–).1 I 2021 ble det vedtatt en lov i Ungarn som sier at mindreårige ikke skal vises LHBTQ+-innhold, og Laszlo Simon var selv en av politikerne fra regjeringspartiet Fidesz som var med på å vedta den. Dette viser noe av det paradoksale ved dagens politiske klima i Ungarn, hvor spørsmål om kjønn og likestilling har havnet i skyggen av kulturkrigerske debatter om «kjønnsideologi». Ungarn har falt i demokratirangeringene til Freedom House og har kastet ut Det sentraleuropeiske universitetet (CEU), som Eva Fodor er ansatt ved og kjempet for i årene frem til de måtte flytte. Den akademiske friheten har også blitt betydelig svekket, blant annet ved at kjønnsstudier som sådan ble diskreditert i 2018.

Les hele bokanmeldelsen på Idunn.no: https://doi.org/10.18261/tfk.48.1.5


Dette er en Open Access artikkel distribuert under vilkårene Creative Commons CC-BY-NC 4.0 

DOI: https://doi.org/10.18261/tfk.48.1.5

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.