Åpent nummer

Hel forside av Tidsskrift for kjønnsforskning 1-2024

Årets første nummer er åpent, men artiklene har likevel noen fellestrekk. Her kan du lese to artikler og en bokomtale med kunnskap fra ulike geografiske ståsteder, som spenner fra LHBTQ+-personers situasjon som minoritet på Færøyene til kvinners medborgerskap i arabiske stater og fremveksten av en antiliberal politikk i Ungarn. I tillegg inneholder nummeret en artikkel som utforsker kollektive strategier for feministisk kunnskapsproduksjon.

Les hele nummeret på Idunn.no

DOI: 10.18261/issn.1891-1781


Les mer om forskningen til Rania Maktabi i Kildens nyhetsmagasin: Stadig flere kvinner i Midtøsten kan skille seg uten godkjenning fra mannen

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.