Mest lest på Kilden kjønnsforskning.no i 2018

I 2018 ble saker om kvinnehelse, mannsrollen og inntektsforskjeller mellom kvinner og menn mye lest. Jordan Peterson, høyreekstremisme og avkolonisering preget nyhetsbildet og offentlig debatt, og var også tema for våre mest leste saker.
Ku Klux Klan, Jordan Peterson og kvinner med psykiske eller fysiske lidelser – dette er noen av illustrasjonsbildene som har fanget lesernes interesse. Foto: AP/iStockphoto/Gage Skidmore/NTB Scanpix/ Desmond Bowles/Per Magne Grue, Musea i Nord-Østerdalen Butt, NTB scanpix.

1. Operasjon kunne reddet mange kvinner fra smertelidelser 

Mange norske kvinner havner utenfor arbeidslivet med smertediagnosen fibromyalgi. Men flere kunne unngått både smerter og uførhet ved hjelp av operasjon, sier kirurg Jan Roar Orlin.

2. Kjønnsforskningens venner og uvenner ti år etter Hjernevask 

Hva har TV-serien Hjernevask og den kanadiske psykologiprofessoren Jordan Peterson til felles? Fenomenene er uttrykk for samme tendens i tiden, skriver Agnes Bolsø.

3. Kroppspress, skole og bekymringer gjør flere jenter psykisk syke

Stadig flere unge jenter søker hjelp for psykiske problemer. – Jenter tar generelt ting mer alvorlig enn gutter. Det gjelder både skole, venner og familie, sier forsker Anders Bakken.

4. Kunnskap om kjønn må avkoloniseres 

Arven etter kolonitiden preger norsk akademia. Nå vil norske forskere granske egne fagfelt og inkludere ikke-vestlige perspektiver i institusjonenes kunnskapsproduksjon.

5. Vold i nære relasjoner er et kjønnet problem 

Måten vi forstår vold mot kvinner på har endret seg. Før var volden et likestillingsproblem, i dag forklares den individuelt, ifølge forsker Linda Sjåfjell.

6. Eldre somaliere strever med mannsrollen

Å flykte til et nytt land betyr nye idealer for aldring og maskulinitet. I Norge har eldre somaliske menn få arenaer å hevde seg på, ifølge forskere.

7. – Kvinner fanges i høyreekstreme miljøer 

Vold, machokultur og kriminalitet til tross, kvinner er også del av høyreekstreme miljøer i USA. Kvinnene lokkes av løfter om innflytelse, men får lite igjen, mener ekstremismeforsker Kathleen Blee.

8. Jordmoryrket i Norge: Fra hjelpekone til akademiker 

Historien om jordmoryrket handler om mødre og barns helse, men også om kvinners inntog i utdanning og arbeidsliv. Nå feirer den norske jordmorutdanningen 200 år.

9. Kvinner får posttraumatisk stressliding dobbelt så ofte som menn 

Etter bombeåtaket på Regjeringskvartalet 22. juli 2011, fekk over dobbelt så mange kvinner som menn posttraumatisk stressliding. Marianne S. Birkeland undersøkte årsaka.

10. Menn tjener mer enn kvinner på kunsten sin 

Inntektsgapet mellom kvinnelige og mannlige kunstnere er større enn i samfunnet for øvrig. Årsakene er sammensatte, men valg av kunstneryrke og arbeidstid peker seg ut i ny norsk studie.

Dette var de mest leste sakene på kjønnsforskning.no i 2018. Sakene våre republiseres ofte, og kan også leses i medier som forskning.no, utrop.no og kifinfo.no. 


Populære arkivsaker

Gjennom 20 år har Kilden kjønnsforskning.no publisert nyhetssaker om forskning om kjønn og likestilling. Dette var de mest leste arkivsakene i 2018.

1. Kvinnekropp - et tegn på dårlige gjerninger

For en buddhist er målet å nå opplysning (nirvana) og slik bli frigjort fra livshjulet og den uendelige runddansen av fødsel, død og gjenfødsel. Din skjebne (karma) i dette liv avgjøres av gode og dårlige gjerninger i ditt forrige liv. Så er spørsmålet: Er det mulig å nå opplysning og dermed frigjøring, i en kvinnekropp? Fra 2002.

2. Ære – før og nå 

Hva har 1200-tallets Island med guttegjenger i dagens Oslo å gjøre? Silje Dragsund Aase har svaret: ære. Hun har sammenlignet æresbegrepet i disse to gruppene, og funnet en rekke likheter, men også forskjeller, i hvordan idealer omkring ære påvirker hverdagen. Maskuline idealer skaper et miljø hvor vold og lojalitet er viktige ingredienser. Fra 2004.

3. Blant hekser og gudinner 

Moderne hekser i Italia tar avstand fra den katolske kirka som bindeledd mellom menneske og guddom. De har valgt en religion hvor kvinner er like viktige som menn, og hvor individet har direkte kontakt med guddommen. Det forteller sosialantropolog Kjersti Hilden Smørvik. Fra 2005.

4. Historien om likestillingslandet

I løpet av 200 år ble et europeisk ideal om likestilling til en norsk eksportartikkel. Men det var ikke nødvendigvis rettighetskampen som førte frem. Liberalisering av økonomien var vel så viktig, ifølge jubileumsboken Norsk likestillingshistorie 1814–2013. Fra 2013.

5. Når krenkede barn blir syke voksne 

Omsorgssvikt, seksuelt misbruk og ulike former for mishandling i barndommen kan gi utslag i fysiske lidelser senere. Det har Anna Luise Kirkengen fått innsikt i gjennom mange års forskning og arbeid som allmennpraktiserende lege. Fra 2005.


I 2018 feiret Kilden kjønnsforskning.no 20 år med formidling av kjønnsforskning i Norge. Her har vi samlet aktivitetene vi markerte jubileet med, og du kan lese kronikker, arkivsaker og høre podkastepisoder fra markeringen. 

Siste saker

Kalender

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.