Breivik så kvinnene som de største forræderne

I massemorderen Breiviks verden er kvinnene de største forræderne. Derfor er det ikke tilfeldig at majoriteten av de drepte på Utøya var kvinner. Det sa den svenske religionsviteren Mattias Gardell på et symposium om Utøya-massakren ved Umeå universitet nylig.
Breiviks manifest bygger på teorier og vurderinger som i mange år har kommet fra kulturkonservative kretser både i Sverige og verden for øvrig, hevder den kjente svenske religionsviteren Mattias Gardell. (Foto: Torbjörn Bergström)

Antifeminisme, islamofobi og hvithet var noen av begrepene som ble gjentatt da fire svenske forskere forsøkte å gi en dypere forståelse av de tragiske hendelsene i Norge sist sommer. Symposiet ble holdt i en fullsatt forelesningssal i Humanisthuset på Umeå universitet.

Var massakren på Utøya verket til en enslig, gal mann, eller den ytterste konsekvens i en verden der den politiske samtalen har blitt brutalisert? Er det muligens sånn at Breivik og hans ideer er et symptom på dagens samfunn? Det var noen av spørsmålene som gjennomsyret forskerne Mattias Gardells, Lena Berggrens, Catrin Lundströms og Tobias Hübinettes innlegg. Hovedbudskapet deres var at Breiviks tankeverden ikke utgjør en isolert øy i en ellers human verden.

Republikanske ideer som inspirasjon

Terroristen eller massemorderen Breiviks omtalte manifest bygger i stor grad på teorier og vurderinger som i mange år har kommet fra kulturkonservative kretser både i Sverige og verden for øvrig, fortalte religionsviteren Mattias Gardell. Gardell nevnte til og med menn og kvinner som jobber i kulissene bak de republikanske presidentkandidatene i USA, som inspiratorer for Breivik. Det finnes en ideologisk grobunn i Sverige og i verden der islamofobien utgjør et fundament for kritikken mot det som anses å være politisk korrekt. I denne sammenhengen påstås det at universitetene er inntatt av marxister, som sprer sine teorier om kjønn og feminisme, og gjennom det truer kjernefamilien. Breiviks manifest er fullt av meninger og påstander som stadig oftere også høres fra debattanter nærmere sentrum av den offentlige samtalen.

– Forræderne er i stor grad kvinnene, som har feminisert mennene med sine feministiske teorier. Er man ute av stand til å drepe kvinner, skal man holde seg vekk fra den politiske kampen. Slik resonnerer Breivik i sitt manifest, ifølge Mattias Gardell.

Fra venstre: Lena Berggren, Mattias Gardell, Catrin Lundström og Tobias Hübinette. (Foto: Torbjörn Bergström.)

Hvitt globalt fellesskap

Idéhistoriker Lena Berggren utdypet kunnskapen om hvilket samfunn de høyreekstreme vil skape. Bak de tilsynelatende forvirrede teoriene finnes et tankegods om en verden hvor klasse og kjønn er uinteressante, og hvor plikt, moral og ridderlighet er viktige ingredienser. For å bygge det elitistiske samfunnet som fascistene, eller de høyreekstreme vil, trengs det fiendebilder og konspirasjonsteorier. 

– For å skape dette nye samfunnet må det som står i veien, bekjempes. Historisk har det vært bolsjeviker, svarte og jøder. Nå er det nye fiender som står i veien for å skape et nytt samfunn, sier Lena Berggren.

EU som en hvit kvinne

Sosiolog Catrin Lundström viste en omdiskutert propagandafilm fra EU, som viser hvordan EU i form av en hvit kvinne angripes av omverdenen, framstilt som tre krigerske menn i eksotiske uniformer (Se videoen hos The Guardian). Bildet av det hvite og homogene Europa som trues av det ukjente, er i dag veletablert på høyt politisk nivå, ifølge Catrin Lundström. Hun redegjorde for det oppsving av gamle familieverdier som gis stadig mer plass i den politiske debatten.

– Selv i Sverige ser vi en tilbakekomst av gamle, klassiske familieverdier. En lengten tilbake til det gode moderskapet. Kvinnene i Sverigedemokraterna snakker om at innvandrere i Sverige skal hjelpes til å vende hjem. På den måten lykkes man i å gjøre rasisme til et veldedighetsprosjekt.

1950-tallet som forbilde

I debatten etter massakren på Utøya ble mange medier kritisert for å gi for stor plass til Breiviks manifest. Men forskerne ser snarere på manifestet som nøkkelen til det tankegodset som inspirerte Breivik til massakren sist sommer. Mattias Gardell mener at manifestet tegner et tydelig bilde av et 1950-tall hvor «menn var menn» og kvinner stelte hjemme. Et samfunn som nå, resonnerer Breivik, er ødelagt av venstreintellektuelle, islamvenner og deres våpendragere.

– Breivik ser seg selv som en kristen korsfarer som slåss mot alt som truer de gode verdiene som han mener står på spill, fortalte Mattias Gardell.  

Artikkelen er tidligere publisert hos Nationella sekretariatet för genusforskning og er oversatt fra svensk av KILDEN.

Symposium

Symposiet i Umeå ble arrangert av Postkoloniala seminariet ved Umeå centrum för genusstudier.

Siste saker

Kalender

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.