Kjønn i helse - usynlig eller selvlysende?

8. - 9. juni kan Ragnhild Sjurseike, som er styremedlem i Forening for kvinne- og kjønnsforskning (FOKK) og aktiv i Nettverk for feministisk teori og kjønnsforskning, ønske velkommen til Universitetet i Stavanger og konferansen Det likestilte samfunn? Betydninger av kjønn i helse og velferd.

Hittil har mer enn 80 deltakere fra forskning og ulike praksisfelt, meldt seg på konferansen.

Arrangører er Forening for kvinne- og kjønnsforskning (FOKK) i samarbeid med Universitetet i Stavanger - nærmere bestemt Nettverk for feministisk teori og kjønnforskning ved universitetet. Konferansen har økonomisk støtte fra Norges forskningsråd.

Kvinnehelse og mannshelse

Kirsti Malterud, som er professor i medisin ved Universitetet i Bergen, holder et av de første foredragene: "Kjønn i medisinsk teori og praksis - usynlig eller selvlysende?"

Rigmor Smith-Gahrsen (foto: Beret Bråten)

Ian Banks, som er president i «European Men`s Health Forum» åpner konferansen med spørsmålet «The Health Service: A No Mans Land?». Dermed slås det fast at kjønn i helsesammenheng handler både om kvinner og menn. Ulla-Britt Lilleaas som er førsteamanuensis ved Høgskolen i Agder, følger opp med foredraget: «Sammenhenger og utfordringer i kjønnsforskning: mannsperspektiv versus kvinneperspektiv». Hun har lang erfaring med forskning på kvinnehelse, blant annet i forhold til kvinner med diffuse lidelser. Men de siste årene har hun også arbeidet med menns helse i et kjønnsperspektiv, blant annet gjennom en studie av hjertesyke menn rekruttert gjennom Landsforeningen for hjerte og lungesyke, og en studie av toppidrettsmenn. Lilleaas er opptatt av at helseforskning med kjønnsperspektiv må omfatte kvinner som kjønn og menn som kjønn.

Konferansens andre dag åpner med plenumsfordrag av Sasha Roseneil, som er professor i sosiologi og kjønnsforskning ved Universitetet i Leeds og professor II ved Universitetet i Oslo. Hennes foredrag har tittelen: «Sutured Selves, Queer Connections: Care and Well-being at the Cutting Edge of Individualization». Hun følges av Bjarne Vandeskog, som er førsteamanuensis ved Høgskolen Stord-Haugesund og Marja-Liisa Honkasalo som er seniorforsker ved det finske akademiet og professor II i medisinsk kjønnsforskning ved Universitetet i Oslo.

Demokrati i praksis

Konferansens tema er demokratisk besluttet.

– Vi spurte medlemmer og fagmiljøer som er representert i FOKK om hva slags konferanse de ønsket seg, forteller Rigmor Smith-Gahrsen, som er leder i FOKK.

– Fra Stavanger-miljøet kom det ønske om å sette kjønn og helse på dagsorden. Samtidig var det flere innspill om nye innfallsvinkler i forhold til familie og seksualitet. Alt dette pekte mot å lage noe rundt helse- og velferdsperspektivet, og da gjorde vi det, sier Smith-Gahrsen.

Stavanger er nokså ny som universitetsby.

– Og vi er det eneste universitetet som også tilbyr profesjonsutdanninger som sykepleie og sosialt arbeid, påpeker Ragnhild Sjurseike.

Det er tydelig i en del av workshopene.

– I flere av workshopene presenteres prosjekter som har utgangspunkt i problemstillinger knyttet til praksisfeltet, forteller Sjurseike. Eksempler er  "Om å være mor og ha en spiseforstyrrelse" ved Kristine Rørtveit fra Stavanger Universitetssjukehus, og Tina Luther Handegård fra Nordlandsforskning som skal snakke om kjønnsforskjeller i bruk av tvang og makt i omsorgsboliger. 

Ragnhild Sjurseike (foto: Beret Bråten)

– Jeg gleder meg til å høre alle plenumsforedragene, men er kanskje aller mest spent på om vi klarer å få til gode dialoger og debatter i workshopene, sier Ragnhild Sjurseike.

Veien videre for FOKK

Dette er den fjerde konferansen Forening for kvinne- og kjønnsforskning (FOKK), som ble startet i 2002, er medarrangører av. Tidligere konferanser har blant annet handlet om kjønnsmakt i Norden og om kjønn i media

Rigmor Smith-Gahrsen vektlegger konferansene som en viktig oppgave for FOKK.

– De er sentrale fordi de bidrar til å skape en møteplass for kjønnsforskningsmiljøene i Norge og en arena for debatt, sier hun.

I tilknytning til konferansen vil det også bli avholdt generalforsamling i FOKK torsdag 8. juni.

– Organisasjonen har 230 medlemmer og et stort potensial, men vi strever litt med å etablere FOKK i kjønnsforskningsmiljøet, og med å finne ut hva vi skal gjøre til forskjell fra andre aktører, sier hun. 

– Jeg mener FOKK kan være en aktør som legger til rette for debatt og koordinerer synspunkter fra kjønnsforskningsmiljøene. Noe vi kan skape arenaer for både på konferanser og på kontaktmøtet som vi hver høst arrangerer sammen med KILDEN.

– Vi håper å kunne starte planlegging av neste konferanse sammen med tilsvarende forening som oss i Danmark. Det blir spennende å se hva vi kan få til, sier Rigmor Smith-Gahrsen. Selv går hun av som leder i FOKK på generalforsamlingen.

 

 

Siste saker

Kalender

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.