Åpent nummer

Det andre nummeret i 2019 er et åpent nummer. Tematisk hører likevel artiklene sammen. Fellesnevneren er arbeidslivet og hvordan tiltak som skal gjøre arbeidslivet mer likestilt virker i praksis. Du kan lese om foreldrepermisjon, fedrekvote og kjønnsbalanse i akademia.

DOI: 10.18261/issn.1891-1781

Les mer om Tanja Nordberg sin forskning på dette feltet i Nyhetsmagasinet: Ledere forskjellsbehandler mor og far i småbarnsfasen

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.