Åpent nummer

Artikler

Maja Mons Bissenbakker Frederiksen og Lene Myong: Love Will Keep Us Together: Kærlighed og hvid transracialitet i protester mod danske familiesammenføringsregler

May-Linda Magnussen, Pål Repstad og Sivert Urstad: Skepsis til likestilling på Sørlandet – et resultat av religion?
Se mer i nyhetsmagasinet: Sørlandskristne mest skeptiske

Helle Ingeborg Mellingen: Å komme ut i kanaanspråket. Om Arnfinn Nordbøs Betre død enn homofil? (2009)

Cecilie Basberg Neumann, Mari Rysst og Mari Bjerck:
En av gutta: Kvinner og klær i mannsdominerte arbeiderklasseyrker
Les mer i nyhetsmagasinet: ‒ Borrelåsen gjør meg til en utstillingsdukke

Lisbeth Morlandstø: Den tvetydige forskjellen. Betydningen av kjønn i utviklingen av skandinavisk journalistikkforskning

Begrepet

Marianne Liljeström: Om affekt

Stine H. Bang Svendsen: Affektivitet og postdiskursiv teori

Bokmeldinger

Željka Švrljuga: Virginia Woolf: Hysteria and Melancholy as Literary Style in the Works of Charlotte Perkins Gilman, Kate Chopin, Zelda Fitzgerald, and Djuna Barnes. With a Forword by Patrizia Lombardo
Omtale ved Hilde Bondevik

Randi Gressgård: Virginia Woolf: Multicultural Dialogue – Dilemmas, Paradoxes, Conflicts
Omtale ved Amanda Gouws

Jens Rydström: Odd Couples. A History of Gay Marriage in Scandinavia
Omtale ved Bente Rosenbeck

Kjøp, last ned eller les Tidsskriftet i Idunn

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.