Vil du skrive?

Tidsskrift for kjønnsforskning inviterer forskere, stipendiater og viderekomne studenter til å levere inn tekster til vurdering for publisering. Bidragene kan være på norsk, svensk eller dansk. I enkelte tilfeller, der det er gode grunner for det, kan det også være aktuelt å motta engelskspråklige artikler.

Tidsskrift for kjønnsforskning publiserer artikler, kommentarer, debattinnlegg og bokanmeldelser.

Tidsskriftet har fagfellevurderingsordning og rangeres på nivå 1 i det norske systemet.

Fra 2017 utgis alt innhold i Tidsskrift for kjønnsforskning med åpen tilgang og under Creative Commons-lisensen CC-BY-NC 4.0.

Plan for 2024

Redaktørene ønsker velkommen bidrag til flere åpne nummer i 2024.

Se invitasjon til å skrive. Send inn til: tidsskriftet@kilden.forskningsradet.no

Mer informasjon om retningslinjer for artiklene finner du lenger ned på siden.


Tidligere invitasjoner til å skrive (2023)

Tema: Kjønn og reproduksjon etter reformen av bioteknologiloven

Frist for sammendrag: Utgått

Se invitasjon til å skrive i nummeret.

Tema: Populærkultur
Frist for abstracts: Utgått

Se invitasjon til å skrive i nummeret.

Tema: Kjønn og vold
Frist for abstracts: Utgått

Se invitasjon til å skrive i nummeret.


Bøker og bokmeldinger

Redaksjonen jakter også på bokmeldinger til tidskriftet og mottar gjerne tips om bøker som bør anmeldes.


Krav til manuskriptet

Manuskripter som sendes inn til Tidsskift for kjønnsforskning må ikke være publisert eller være under vurdering til publisering andre steder. Kun manuskripter som følger format og innhold angitt i forfatterveiledningen, vil bli vurdert av redaksjonen.
 

Retningslinjer for artikler

Kjønnsforskningen er tverrfaglig. Artiklene skal derfor presenteres slik at stoffet også blir tilgjengelig for lesere utenfor eget fagområde.

Artikler skal være basert på original empirisk og/eller teoretisk analyse av høy faglig kvalitet. Kvaliteten sikres gjennom bedømming av minst to anonyme fagfeller. Artikler må ikke overskride 50 000 tegn med mellomrom, inkludert noter og referanser.

For mer informasjon om retningslinjer for artikler og andre bidrag, se forfatterveiledningen som du finner på Idunn.no.

Referanser

Tidsskriftet bruker referansestilen Chicago forfatter-år. Nettstedet Søk og skriv kan konsulteres for hvordan referanser føres. (Nettstedet er et samarbeid mellom bibliotekene ved Høgskulen på Vestlandet, Universitetet i Bergen og Universitetet i Oslo). 

Overskriften på litteraturlisten/referanselisten skal være: Litteratur

Merk: Manuskripter som ikke følger stilen, blir sendt tilbake til forfatteren.

For engelsk: Chicago Author-Date. 

DOI-referanser

Referanser må alltid inneholde en DOI (digital objektidentifikator) for kilder som har en. DOI'en må være en klikkbar URL satt opp i form av https://doi.org/... og plasseres på slutten av en gitt referanse. Hvis du er usikker på en referanses DOI-kode, eller om den har en DOI-kode, kan du utføre en rask sjekk av tittel, forfatter, etc. på http://search.crossref.org/.

Den ferdige artikkelen sendes inn elektronisk til følgende adresse:

tidsskriftet@kilden.forskningsradet.no

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.