Vil du skrive?

Tidsskrift for kjønnsforskning inviterer forskere, stipendiater og viderekomne studenter til å levere inn tekster til vurdering for publisering. Bidragene kan være på norsk, svensk eller dansk. I enkelte tilfeller, der det er gode grunner for det, kan det også være aktuelt å motta engelskspråklige artikler.

Tidsskrift for kjønnsforskning publiserer artikler, kommentarer, debattinnlegg og bokanmeldelser.

Tidsskriftet har fagfellevurderingsordning og rangeres på nivå 1 i det norske systemet.

Fra 2017 utgis alt innhold i Tidsskrift for kjønnsforskning med åpen tilgang og under Creative Commons-lisensen CC-BY-NC 4.0.

Plan for 2023 og 2024

Redaktørene ønsker velkommen bidrag til flere åpne nummer i 2023 og 2024. Send inn til: tidsskriftet@kilden.forskningsradet.no

Tidsskriftet ønsker også bidrag til disse temanumrene:

Populærkultur
NY Frist for abstracts: 15. februar 2023

Se invitasjon til å skrive i nummeret.

Kjønn og vold
Frist for abstracts: Utgått

Se invitasjon til å skrive i nummeret.

 

Mer informasjon om retningslinjer for artiklene finner du lenger ned på siden.


Bøker og bokmeldinger

Redaksjonen jakter også på bokmeldinger til tidskriftet og mottar gjerne tips om bøker som bør anmeldes.


Krav til manuskriptet

Manuskripter som sendes inn til Tidsskift for kjønnsforskning må ikke være publisert eller være under vurdering til publisering andre steder. Kun manuskripter som følger format og innhold angitt i forfatterveiledningen, vil bli vurdert av redaksjonen.
 

Retningslinjer for artikler

Kjønnsforskningen er tverrfaglig. Artiklene skal derfor presenteres slik at stoffet også blir tilgjengelig for lesere utenfor eget fagområde.

Artikler skal være basert på original empirisk og/eller teoretisk analyse av høy faglig kvalitet. Kvaliteten sikres gjennom bedømming av minst to anonyme fagfeller. Artikler må ikke overskride 50 000 tegn med mellomrom, inkludert noter og referanser.

Tidsskriftet har gått over til å bruke referansestilen Chicago Author-Date

For mer informasjon om retningslinjer for artikler og andre bidrag, se forfatterveiledningen som du finner på Idunn.no.

Den ferdige artikkelen sendes inn elektronisk til følgende adresse:

tidsskriftet@kilden.forskningsradet.no

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.