Redaksjonen

Redaksjonen

Redaktører

Ingvil Hellstrand
Førsteamanuensis
Senter for kjønnsstudier
Universitetet i Stavanger
ingvil.f.hellstrand@uis.no

Lene Myong
Professor og senterleder
Senter for kjønnsstudier
Universitetet i Stavanger
lene.myong@uis.no

Redaksjonssekretær

Elin Rekdal Müller
Kilden Kjønnsforskning.no
elin@kilden.forskningsradet.no

Redaksjonsråd

Hege Andreassen
Marit Aure
Hilde Bondevik
Aina Landsverk Hagen
Aase Kristine Lundberg
Stine Bang Svendsen
Kristoffer Chelsom Vogt
Thomas Walle