Redaksjonen

Tidsskrift for kjønnsforskning

Redaktører

Elisabeth Stubberud
Førsteamanuensis
Senter for kjønnsforskning
NTNU
elisabeth.stubberud@ntnu.no

Siri Øyslebø Sørensen
Professor og senterleder
Senter for kjønnsforskning
NTNU
siri.sorensen@ntnu.no

Kontaktperson hos Kilden

Elin Rekdal Müller
Kilden kjønnsforskning.no
elin@kilden.forskningsradet.no

Redaksjonsråd

Hilde Bondevik
Helga Eggebø 
Kari Jegerstedt
Iram Khawaja 
May-Linda Magnussen 
Torjer Olsen
Lin Prøitz 
Stine Bang Svendsen


 

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.