Biologi

Den kompliserte kvinnekroppen

Er kvinner mer kompliserte enn menn? Ja, i alle fall i medisinsk forstand, mener lege og forsker Karolina Kublickiene.

Mamma og pappa, eller egg og sædcelle?

Hvilke konsekvenser har den norske biopolitikken for enkeltmennesker? Er Gud erstattet med genetisk determinisme? Og hvorfor kan ikke to venninner få hjelp til å lage et barn sammen? Dette var spørsmål som ble berørt på seminaret "The future of assisted reproduction" 2. juni.

Utfordrer biologiens betydning

Hva har Oidipus, Moses, Hedvig Ekdal, Harry Potter og Supermann til felles? De er alle adoptert. Og de er tema for Geir Follevågs doktoravhandling om adopsjon og vår kulturs vektlegging av biologi.

Rus i svangerskapet - guttefostre mest utsatt for skader

Psykolog Vibeke Moe gjorde noen overraskende funn i sitt doktorgradsarbeid. Da hun og kollega Kari Slinning undersøkte en gruppe barn der mødrene hadde brukt rusmidler i svangerskapet, fant de at dette gikk mest ut over guttene.

Publikasjoner

Forfatter(e):
Hunskaar, Tone Benedikte & Zemir Popovac
Publisert:
Forfatter(e):
Sævik, K. W. & C. Konijnenberg
Publisert:
Forfatter(e):
Fromonteil, Salomé, Lucas Marie-Orleach, Lennart Winkler & Tim Janicke
Publisert:
Forfatter(e):
Triebner, Kai et al.
Publisert:
Forfatter(e):
Krumsvik, Rune Johan
Publisert:
Forfatter(e):
Hussénius, Anita, Kristina Andersson og Annica Gullberg (red.)
Publisert:
Forfatter(e):
Solbrække, Kari Nyheim, Håvard Søiland, Kirsten Lode & Birgitta Haga Gripsrud
Publisert:

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.