Internasjonale miljøer

 

Nordiske informasjonssentre

NIKK – Nordisk information för kunskap om kön samler inn og formidler kunnskap om politikk og praksis, fakta og forskning på likestillingsområdet i et nordisk perspektiv. 

Danmark

KVINFO er Danmarks kunnskap- og utviklingssenter for kjønn, likestilling og mangfold. Det er et samlingssted for forskning, kunnskap og informasjon om den moderne likestillingsdebatten nasjonalt og internasjonalt. KVINFOs webmagasin presenterer aktuelle artikler om kjønn i forskning, kultur, politikk og globale forhold. 

Koordinationen for Kønsforskning ved Københavns Universitet har et nasjonalt ansvar for å formidle, styrke og koordinere dansk kjønnsforskning, nasjonalt og internasjonalt. Koordinationen gir ut det vitenskapelige tidskriftet Kvinder, Køn og Forskning.

Sverige

KvinnSam - Nationellt bibliotek för genusforskning ved Göteborgs universitetsbibliotek er Sveriges nasjonalbibliotek for kjønnsforskning.
KvinnSam har flere databaser og kvinnehistoriske portaler. I KvinnSams database GENA finner du svenske doktoravhandlinger med kjønnsperspektiv.

Nationella sekretariatet för genusforskning i Sverige fremmer og formidler forskning og kunnskap om kjønn og likestilling.

Island

Kvennasögusafn Íslands - Islands kvinnehistoriske arkiv er lokalisert hos Islands nasjonalbibliotek. Arkivet har også et nasjonalt formidlingsansvar for Islands kvinnehistorie. 

Finland

Tasa-arvotiedon keskus – Finlands senter for informasjon om likestilling og kjønnsforskning.

 

Internasjonale nettverk

ATGENDER – The European Association for Gender Research, Education and Documentation samler forskere, praktikere, aktivister og institusjoner knyttet til kjønnsforskning og likestilling. Organisasjonen organiserer blant annet European Feminist Research Conference hvert tredje år. 

Gender and disaster network er et nettverk for forskere og aktivister interessert i kjønnsperspektiver på katastrofer og katastrofeberedskap.

Gendering Asia Network skal styrke forskning og undervisning om kjønn og Asia i de nordiske landene.

IAFFE International Association for Feminist Economics fremmer feministiske perspektiver i økonomifaget.

IFRWH International Federation for Research in Women’s History støtter og koordinerer kvinnehistorisk forskning internasjonalt, blant annet gjennom informasjonsutveksling og internasjonale konferanser.

International Network on Feminist Approaches to Bioethics er ett av verdens største nettverk innen bioetikk.

RINGS – The International Research Association of Institutions of Advanced Gender Studies samler ledende kjønnsforskningsinstitutter og sentre og stimulerer til internasjonalt samarbeid.

Wild-list er et forum for informasjon og diskusjon om lesbiske studier fra et europeisk perspektiv.

Oversikten er ikke fullstendig. Tips oss gjerne om flere!

 

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.